Stormflodsikring: halv eller hel løsning?

Stormflodsikring: halv eller hel løsning?

LÆSERBREV
Af Antoon Kuijpers
Bakkegården 3, 3630 Jægerspris

 

Snart fire år efter Bodil stormfloden og efterfølgende flere højvande, findes der fortsat ingen konkret plan, hvordan stormflodsikring af Roskilde Fjord i fremtiden skal se ud.
Der mangler dog ikke på forslag, som indeholder 3 mulige løsninger og er bl.a. blevet beskrevet i en rapport af Roskilde kommune skrevet i samarbejde med firmaet ‘Grontmij’.
Billigst er en løsning ved Frederikssund, som sandsynligvis kommer til at koste op til 150 millioner kroner.
Alternativet er placering af en sluse ved Kulhuse-Sølager, hvilken vil koste betydeligt mere, dvs omkring 800 millioner kroner, mens en løsning for hele Roskilde-Isefjord farvandet ved Hundested-Rørvig vil kræve investeringer langt over 1 milliard kroner.
Forsikringsskader ved Bodil stormen samt indsatser af beredskabsstyrelsen ved flere højvande i de efterfølgende år løber op til et beløb svarende til, hvad et Kulhuse-Sølager slusesystem vil koste.
Internationale eksperter er ikke i tvivl om, at i fremtiden maksimum stormflodhøjder øges med flere decimeter og ekstrem højvand vil være mere frekvent.
Nuværende kystsikringslov hvor de enkelte kommuner og lodsejer står som ansvarlige for at beskytte kysten er med til at forhindre en mere langsigtede regionale stormflodssikring som koster mere end de enkelte kommunebudgetter kan bære.
En hurtig ”klimatilpasning” af lovgivning og dermed finansiering af større kystsikringsanlæg igennem staten er nødvendig!
For at vende tilbage til Roskilde Fjord, bør der overvejes at etablere et slusesystem ved Kulhuse-Sølager i stedet for ved Frederikssund.
Ved denne løsning beskyttes kyststrækningen af hele fjord inklusiv de lavtliggende områder nord for Frederikssund.
Og sidst, men ikke mindst, vil havne- og kajanlægget af Frederiksværk Stålvalseværket ligeledes være beskyttet.
Oversvømmelse af dette området vil ellers kunne føre til betragtelige miljømæssige problemer.
Den løsning vil være betydeligt mere sikker end forskellige lokalløsninger sydpå, og ved yderligere havspejlstigning sørge for besparelser af mange millioner kroner.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »