Store forandringer på vej til Willumsens Museum

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Med donationer på samlet 36,5 millioner kroner fra fire fonde og en finansiering fra Byrådet på 41,2 millioner kroner står Willumsens Museum over for store forandringer.

En større opgradering står for døren og den vil være med til at fremtidssikre museet samt J.F. Willumsens mange malerier og genstande, som er opbevaret på Willumsens Museum.

Som en del af ændringerne til indgangen vil der blive etableret nye parkeringspladser, der laves en sti gennem parken og forbi Willumsens to ravne hen til museets nye indgang.

Når man kommer ind vil man møde det nye butiksområde og billetsalg, og også i cafeen vil man kunne se store forandringer. Cafeen bliver udvidet med et køkken og plads til udeservering i det område, hvor der i dag er indgang.

Større og bedre værksted

Willumsens Museum har mange forskellige aktiviteter, som borgere og især børn og skoleklasser kan deltage i. En stor del af dem foregår i museets værksted.

I dag er værkstedet relativt lille, har ingen vinduer og ingen mulighed for naturlighed udluftning. Men det kommer til at ændre sig efter renoveringen.

Værkstedet bliver udvidet og mere end dobbelt så stort som i dag.

Usynlige ændringer af stor betydning

En vigtig del af den kommende renovering er et nyt og moderne ventilationssystem og sikringsforhold, der sikrer det rette klima til at opbevare de mange kunstværker.

Udover J.F. Willumsens egne malerier, skulpturer og andre kunstværker havde han også selv en stor kunstsamling, som museet opbevarer.

Alle disse kunstskatte skal opbevares i nogle særlige klimaforhold for at sikre, at de ikke bliver ødelagt af luftfugtighed med mere.

Det er både museets magasin, hvor al den kunst, der ikke er udstillet, står opbevaret, og museets udstillingssale, der får forbedret klimaforholdene.

Det kommer også til at betyde, at museet får nemmere ved at låne udstillingsgenstande fra andre museer, fordi det kommer til at leve op til de klimakrav, der er for opbevaring og udstilling af kunst.

Renovering for 77 millioner kroner

Det forestående renoveringsprojekt forventes at kunne gennemføres for 77,7 millioner kroner.

Der er fondsdonationer for 36,5 millioner kroner, og Byrådet i Frederikssund Kommune har givet en kommunal finansiering på 41,2 millioner kroner.

De fire fonde har doneret forskellige beløb til forskellige dele af renoveringen:

Augustinus Fonden har tilkendegivet et tilskud på 10 millioner kroner. Pengene skal bruges til renovering af Willumsens Museum med udvikling af professionelle magasinforhold, klimarenovering af udstillingssale og forbedrede publikumsfaciliteter.

A.P. Møller Fonden har tilkendegivet et tilskud på 17 millioner kroner. Pengene skal bruges til optimering af museets publikumsfaciliteter blandt andet ny hovedindgang, billetområde, butik, køkken og billedskole.

Louis-Hansen Fonden har tilkendegivet et tilskud på en million kroner. Pengene skal bruges til opgradering af Willumsens Museums klima og sikkerhedsoptimering af nyere fløj fra 2005.

VillumFonden har tilkendegivet et tilskud på 8,5 millioner kroner. Pengene skal bruges til forbedring i forbindelse med museets klima-og sikkerhedsopgradering af den nye fløj, herunder blandt andet optimering af dagslysforhold og vinduer, som led i en samlet opgradering af Willumsens Museum.

Frederikssund Kommune er bygherre på ombygningen, og det er arkitektfirmaet Wohlert Arkitekter A/S, der har tegnet ombygningen.

Hele renoveringen og opgraderingen af Willumsens Museum forventes at være gennemført medio 2025.

Den nye indgang kommer til at være ud mod J.F. Willumsens Vej og parken.

Share.

About Author

Avatar photo