Stor stigning i antallet af 85+-årige

Stor stigning i antallet af 85+-årige

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år.

Helt overordnet viser prog-
nosen en stigning i antallet af borgere på 1.602 i perioden 2023-2027.

Specifikt for området Omsorg og Ældre forventes antallet af 65- til 74-årige at stige med 1.677 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 30 procent.

Antallet af 75- til 84-årige stiger med 258 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 5,5 procent.

Antallet af 85+ årige stiger med 1.265 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 113 procent.

Frem til 2027

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge, blandt andet i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter.

Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder ældreområdet – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af ældre.

På ældreområdet specifikt viser befolkningsprognosen 2023, at antallet af 65+ årige stiger med 1.101 borgere i perioden 2023-2027.

Stigningen er mindre i befolkningsprognosen 2023, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2022.

Som følge af befolkningsprognosen 2023 nedjusteres demografipuljen til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler med 8,2 millioner kroner i 2024.

Andre artikler fra denne uge