Organisations- ændring godkendt

Organisations- ændring godkendt
Imod stemte: Jesper Wittenburg (A), idet han ikke ønsker, at ledelsen fjernes fra Rejsestalden.

JÆGERSPRIS: Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris har til og med 2022 fungeret som en kommunal institution med egen leder på fuld tid og to medarbejdere på deltid.

Den konstruktion har vist sig at have en række uhensigtsmæssigheder. Primært fordi en institution med blot tre medarbejdere er en meget lille enhed.

Der er blandt andet stor sårbarhed ved sygdom i forhold til dækning af åbningstider samt gennemførelse af husets aktiviteter og meget begrænset kollegial sparring. Samtidig er de administrative opgaver de samme, uanset størrelsen på en institution. Derfor må lederen af en meget lille institution bruge uforholdsmæssig meget tid på disse opgaver.

Koblet på
bibliotekerne

Efter at den tidligere leder af kulturhuset er stoppet, har administrationen ud fra ovenstående problemstillinger gennemført en justering af organisationen pr 1.1. 2023.

Justeringen indebærer, at Rejsestalden nu er koblet på Bibliotekerne på samme måde som arkiverne.

Det indebærer, at ledelse og administrationsopgaver varetages fra bibliotekernes ledelse og administration.

Dermed kan medarbejderne i Kulturhuset fokusere på at skabe kulturtilbud og være en central aktør i lokalområdet.

Der er fortsat ansat tre medarbejdere, alle med kulturopgaver, og Rejsestalden har fortsat sin bestyrelse med uændrede vedtægter.

En stemte imod

Imidlertid er aministrationen blevet opmærksom på, at Fritids- og Kulturudvalget i efteråret 2018 traf beslutning om, at Kulturhusene Elværket, Rejsestalden og bibliotekerne ikke skulle slås sammen til

Derfor har organisationsændringen været en tur i udvalget for Job, erhverv og kultur for at blive godkendt.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A), idet han ikke ønsker, at ledelsen fjernes fra Rejsestalden.

Andre artikler fra denne uge