Stor politisk sejr for Fjordlandslisten

0

Af Kirsten Weiland
Møllevej 35, Frederikssund
Ole Peltola
Muslingevej 7, Jægerspris
Fjordlandslisten

 

Byrådet har vedtaget sag nr. 183 på dagsordenen – en sag med overskriften: Omlægning af Borgerrådgivningsfunktionen.

Fjordlandslisten har gennem længere tid lagt et stort pres på byrådet i forhold til den nuværende ordning, hvor Borgerrådgiveren ikke har været den forventede neutrale opmand mellem en borger og kommunen.

I den nuværende ordning er Borgerrådgiveren ansat i forvaltningens tredje lag under kommunaldirektøren og direktøren for Jura og politik, hvorved kommunens chefniveau reelt har haft mulighed for at påvirke og/eller bremse en uvildig undersøgelse fra Borgerrådgiverens side.

En sådan indgriben må ikke være mulig – uanset om den bliver brugt eller ej – og derfor har Fjordlandslisten sat rigtig mange tiltag i værk for at få byrådets opmærksomhed og for at belyse den nuværende ordnings bagsider – især set i sammenhæng med de ekstremt høje fejlprocenter, som Ankestyrelsen har afdækket (81% i klagesager på børnehandicapområdet).

Fjordlandslisten er helt enige i Folketingets vejledninger i forhold til den frivillige Borgerrådgivningsfunktion kaldet § 65e ordningen, hvor Borgerrådgiveren skal kunne følge sin egen intuition og kun referere til Borgmesteren.

Sådan er “den rigtige” Borgerrådgiverfunktion beskrevet af Folketinget, og det er nu sådan, Borgerrådgiverfunktionen skal håndteres fremover i Frederikssund Kommune.

Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning for borgernes retssikerhed og ordentligheden i sagsbehandlingerne i alle hjørner af kommunens virke.

I Fjordlandslisten er vi yderst tilfredse med, at det er lykkedes for os at få det tema sat på dagsordenen og vedtaget så hurtigt.

Vi tror på, at vores grundige “gravearbejde” i sagen, efterfulgt af vores saglige og vedholdende opfordringer til ændringer overfor byrådet, har båret frugt.

Selvom denne sag er en stor politisk sejr for Fjordlandslisten, er vi ikke tilfredse med, at sagen stopper her.

For bag vores “råben op som vagthund” ligger rigtig mange sager, hvor borgere er blevet behandlet forkert – ifølge Ankestyrelsen.

Hvad sker der nu med alle de borgere?

Får Borgerrådgiveren nu mulighed for at sætte sin autoritet ind på, at forvaltningen får gjort disse sager færdige med turbo-fart?

Hurtige og rigtige afgørelser kan dels give disse borgere mulighed for at komme til at leve et ordentligt liv igen, og dels give medarbejdere luft til nye sager og derved medføre kortere sagsbehandlingstider for de næste sager. Fjordlandslisten ønsker, at kommunen fremover skal arbejde for den tidlige og mindste indgriben i sager, hvor borgere ønsker hjælp eller støtte. 

Deltag i debatten
Share.

About Author