Stor interesse for planstrategien

Stor interesse for planstrategien

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Hvert fjerde år skal en kommune vedtage og offentliggøre en planstrategi. Inden vedtagelsen er strategien i offentlig høring i ni uger – indtil den 3. september. 

Som led i høringen blev der i sidste uge holdt borgermøde i administrationscenteret i Slangerup, hvor alle interesserede kunne møde op og høre mere om strategien og deltage i workshops. Efter en velkomst af borgmester John Schmidt Andersen (V) fortalte formanden for Plan og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V) om Planstrategiens indhold.

Strategien præsenterer Byrådets vision og strategi for udviklingen af byerne, fjordlandet, grøn omstilling og infrastruktur i Frederikssund Kommune. 

Det er politisk besluttet, at strategien skal tage udgangspunkt i byrådets vision om de Gode Forbindelser fra 2015 og FN’s 17 verdensmål.

Borgernes aften
Derefter var det borgernes tur til at deltage i workshops om fire overordnede temaer: Grøn omstilling, fjordlandet, infrastruktur og vore byers fremtid. 

Under snakken om temaerne kunne borgerne udfylde gule sedler med forslag og ideer til Planstrategien, som kommer med i den videre politiske behandling af strategien. 

Og der var godt gang i både snak og gule sedler i løbet af aftenen. 

En del byrådsmedlemmer deltog også i dialogen ved bordene, men lod borgerne formulere og vurdere de nye ideer og forslag, der kom frem på mødet.

Vedtages endeligt senere på året
Efter bearbejdning af inputtet fra borgermødet og de høringssvar, der kommer ind, kan byrådet vedtage den endelige planstrategi og efterfølgende revidere kommuneplanen. 

Planstrategien forventes endeligt vedtaget senest den 1. december, og en ny kommuneplan skal være vedtaget senest ved udgangen af 2021.

Sidste frist for høringssvar er den 3. september 2019.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »