Stop den unødige trafik

Stop den unødige trafik

Af Dan Christensen Østergade 26, Lyndby


Kære beboere langs Hornsherredvej. Jeg håber, I læser dette læserbrev, inden det er for sent, nu hvor tiden er ved at rinde ud. Jeg har gennem længere tid forsøgt at gøre noget ved trafikken på Hornsherredvej; alt for mange lastbiler kører denne vej, når de skal nord og syd på. Og det bliver kun værre og værre.

Lejre Kommunes folkevalgte sidder på hænderne, eller værre de er simpelt hen faldet i søvn, lader lastvognstrafikken eskalere voldsomt på Hornsherredvej uden der sker noget. 

Vi borgere langs Hornsherredvej er ved at blive vanvittige af trafikstøj 12 timer i døgnet fra store lastbiler, der fuldt læssede og uden skrupler kører alt for stærkt og provokerende kører meget tæt på os bilister, der prøver at overholde fartbegrænsningen på 50 og 60 km i timen.

Der er nu barslet om gravning af grus ved Landerslev. Det er ikke bare barslet men der er allerede en realitet, der er fuld gang i grus gravningen. 

Et vognmandsfirma kører grus i pendulfart i alle retninger, hvilket betyder, at vi får endnu mere lastvognstrafik på Hornsherredvej med grus biler fremover.

I en artikel i Hornsherred Lokalavis den 7. maj var dette emne i avisen: ”Planer om flere grusgrave”.

Gennem flere år har jeg punket Lejre Kommune for at få dem til at lave ”indkørsel forbudt for lastbiler over 3500 kg uden ærinde”. Det lader til, at Lejre Kommune er flintrende lige glade med, hvad der sker i området. Så lad os stå sammen og få stoppet denne unødige trafik.

På Lejre Kommunes hjemmeside har jeg stillet forslag om denne dårlige og støjende adfærd på ”Stil Dit forslag”. Vi har nu fået opnået 375 stemmer, vi skal have 650 stemmer for, at komunal bestyrelsen gider tage det op på et kommunalbestyrelses møde. Dette er i sig selv en hån mod os borgere. Ingen af de folkevalgte til kommunalbestyrelsen har nogen sinde fået så mange personlige stemmer. Det er tankevækkende. 

Det haster med at stemme. Sidste chance for at få sin stemme med er den 10 juni 2019. Ellers er alle de stemmer, der er afgivet, spildt. Vi skal nå 650 stemmer.

Mit forslag går i sin enkelthed ud på, at der skal sættes skilte op med ”al indkørsel forbudt for lastbiler over 3500 kg uden ærinde ” ved alle indfaldsveje, der fører til HHV. Jeg tror, at syv skilte kan dække behovet. Det er en billig løsning, der ikke kræver meget. 

Det er fuldstændig ligegyldigt. om politimesteren kan administrere det eller ej. Det skal bare gøres. og det skal gøres nu.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »