Støjgrænserne er de samme

0

GERLEV: Frederikssund Kommune har udstedt landzonetilladelse til, at ejendommen på Hasselhøjvej 1 kan bruges som kro og kursuscenter.

Femhøj har tidligere været en landsbyskole. Da kommunen solgte ejendommen, blev der lavet en lokalplan, som gjorde muligt at bruge bygningerne til kro og kursuscenter. 

En sådan ændring i anvendelsen fra skole til kro kræver landzonetilladelse – med mindre der er lavet en lokalplan som giver bonusvirkning. Lokalplan 77 indeholder en bonusvirkning, men Klagenævnet har vurderet at bonusvirkningen i lokalplan 77 ikke omfatter anvendelsesændringen af de eksisterende bygninger fra skole til kro og kursuscenter. 

Klagenævnet har vurderet, at lokalplanens bonusvirkning kun omfatter nyt byggeri. 

Naboer frygter støj
Ansøgningen har været sendt i naboorientering. Kommunen har modtaget bemærkninger fra flere naboer, der mener, at der er støjproblemer og problemer med parkering.

Kommunen har vurderer, at det trafikalt ikke er til gene for naboerne, da ejer jævnfør lokalplanen er forpligtet til at stille tilstrækkeligt med parkeringspladser til rådighed for sine kunder. Frederikssund Kommune har talt med ansøger, som fortæller, at der er parkeringspladser nok på ejendommen til, at folk kan parkere, men at nogen gæster alligevel vælger at parkere i vejkanten.

Frederikssund Kommune henstiller til ejer at sørge for, at der er parkeringspladser nok og sørge for passende skiltning,  så gæsterne kan finde disse parkeringspladser.

Man vurderer tillige, at naboerne ikke bliver påvirket mere af støj, end hvad der kan forventes når man er nabo til en lokalplan for en kro og kursuscenter.

Virksomheden ligger i et område med blandet bolig og erhverv. Der gjaldt samme støjgrænser for området, dengang ejendommen blev benyttet til skole. 

Naboerne må således tåle den samme mængde støj som tidligere. Der kan være tale om andre lyde, men den lovlige lydstyrke er der ikke ændret på.

Share.

About Author