Statens Natura 2000 planer for 2022-27

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Miljøstyrelsen har sendt forslag til de nye statslige Natura 2000-planer for perioden 2022 – 2027 i høring.

I Frederikssund Kommune er der udpeget fire Natura 2000-områder: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Kyndby Kyst, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov samt Jægerspris Skydeterræn.

Natura 2000-planerne fastsætter rammerne for, hvordan kommunerne kan sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper, arter og fugle indenfor Natura2000-områderne.

Planerne opdateres hver sjette år. Når Natura 2000-planerne er endelig vedtaget, skal de udmøntes i kommunale handleplaner.

Bindende
målsætninger

En Natura 2000-plan består blandt andet af en beskrivelse af mål for naturtilstanden i de enkelte Natura 2000-områder samt et indsatsprogram.

Målsætningerne giver retning for indsatserne og er bindende for myndighederne.

I to af områderne har Frederikssund Kommune ingen myndighedsrolle for så vidt angår handleplansudarbejdelse. Det drejer sig om Jægerspris Skydeterræn, som primært er statsejet og Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune kun har meget få hektar ved Buresø.

Det fremgår af Natura 2000-planernes indsatsprogram, at staten stiller virkemidler til rådighed til gennemførelse af planerne, samt at det forudsættes, at kommunerne i mindre omfang bidrager økonomisk.

Frederikssund Kommune har via DUT-midler årligt budgetteret med knap 100.000 kroner til at sikre og forbedre naturkvaliteten indenfor kommunens Natura2000-områder.

Borgere vil kunne komme med høringssvar til de kommunale handleplaner i en otte ugers høringsperiode, som vil ligge i andet halvår af 2023.

Share.

About Author

Avatar photo