Staten støtter kystbeskyttelse i Hyllingeriis

0

SKIBBY: Frederikssund Kommune søgte i september 2022 penge til at dække en del af anlægsudgifterne for kystbeskyttelsesprojektet ved Hyllingeriis.

Og nu har Miljøministeriet netop meldt ud, hvordan millioner kroner, der var i den statslige kystbeskyttelsespulje for 2022.

Projekt får penge

Med meldingen fra ministeriet står det klart, at Staten har givet tilsagn om 2.098.000 kroner i støtte til projektet om højvandsbeskyttelse af Hyllingeriis.

Det svarer til 25 procent af de tilskudsberettigede anlægsomkostninger, og er det højest mulige støttebeløb, da puljen maksimalt kan give tilskud til at dække netop 25 procent af anlægsomkostningerne ved et projekt af denne slags.

Det kan kun søges støtte til at dække anlægsomkostningerne for selve kystbeskyttelse.

Anlægsomkostninger til de nødvendige grøfter, regnvandspumper og digeovergange m.m., der ikke har en direkte oversvømmelsesbeskyttende funktion, kan der ikke gives tilskud til.

Kommer grundejere til gode

Det er et grundprincip i kystbeskyttelsesloven, at det er grundejernes eget ansvar at sikre sig imod oversvømmelse.

Frederikssund Kommune har bidraget økonomisk til projekteringen af Hyllingeriis projektet, men kommunens økonomiske bidrag er kun et udlæg, der skal tilbagebetales af grundejerne når diget er færdiggjort.

Støtten fra statens pulje kommer derfor grundejerne til gode og vil medføre, at de nu skal betale en mindre andel af projektet.

Ny ansøgningsrunde

I 2023 er der nye 150 millioner kroner i den statslige pulje til kystbeskyttelse.

Her vil Frederikssund Kommune søge penge igen til projektet ved Frederikssund Nord samt muligvis til projektet ved Frederikssund Midtby.

Disse to projekter, er – udover projektet ved Hyllingeriis – de eneste i kommunen, der opfylder støttekriterierne.

Share.

About Author

Avatar photo