Spørgelysten var stor

Spørgelysten var stor

Der blev både efterlyst små billige boliger, tilbud til unge, cykel- og gangstier samt bedre kommunikation, da Udvalget for By og Land holdt kaffemøde i informationscentret i Bymidten.

Af Conny Probst


SKIBBY:
Omkring 15 borgere havde fundet vej til Bymidten 10 for at komme med input til – og få en snak med – politikerne i Udvalget for By og Land i sidste uge. 

Udvalgsformand Hans Andersen (V) kom med en kort introduktion til udvalget og forklarede blandt andet, at udvalget havde som mål at skabe bedre sammenhæng mellem by og land og mellem lokalsamfundene samt at bidrage til øget vækst og bosætning.

Lisbeth Lemmich ville høre, om udvalget har et særligt budget.

– Lige nu har vi nul kroner. Vi blev sat i verden efter sidste kommunalvalg for at skabe en dialog og efterfølgende melde tilbage til de respektive udvalg. Når forslagene skal udmøntes, så skal der sættes penge på, forklarede Hans Andersen.

– Vi kan også sætte undersøgelser i gang på noget af det, vi har lyttet os til, supplerede Kim Rockhill (S).

Inge Rasmussen efterlyste lejeboliger, der var til at betale for pensionister.

– Det emne har vi vendt nogle gange, både på møder og workshops. Vi har fået flere meldinger om, at folk sidde r i store huse og ikke vil flytte, før der er noget mindre – eksempelvis mindre rækkehuse – i det område, hvor de bor. Der er brug for et mere mangfoldigt boligudbud, medgav Hans Andersen og efterlyste konkrete forslag.

– Der er mellem 15 og 20 års ventetid på en to- eller tre-værelses lejlighed. Start med at bygge 100 i først omgang, svarede Lars Hansen og pegede blandt andet på Selsøvej.

Bjarne Nielsen, koordinator i Skibby Aktive for Fjordlandet opfordrede til, at man udnyttede den nære jord bedre.

– Vi har diskuteret, at vi skal tænke i noget ”fortætning”, fortalte Hans Andersen.

Sabine Ritzau efterlyste  mødesteder for de unge.

– Vi har en flok unge, der render rundt uden mål og med – og ender i Netto. Hvad er jeres planer for de unge; der er et ”halvbande-miljø” i Skibby. Jeg kan mærke, at mange forældre er ved at give op. Det kunne ellers være en god idé, hvis biografen åbnede for unge. Det er et vidunderligt rum, der er derovre.

Tip kommunen

Kirsten Lieberkind ville høre, om kommunen har en renoveringsplan for fortove og kørebanen i Skibby:

– Det er absolut ikke nemt at køre med rollator eller barnevogn. Der mangler opkørsler og mange af fortovene skråner.

Kristian Nabe-Nielsen, direktør for Frederikssund Kommunes teknik, miljø og erhverv, fortalte, at teknisk forvaltning inden for 14 dage får en ny hjemmeside: ”Tip kommunen”.

– Der kommer gps-koordinater med, så vi lige præcis kan se, hvor det er. Den gamle hjemmeside har ikke fungeret optimalt, indrømmede han.

Flere stier

Hans Andersen opfordrede deltagerne til at komme med bud på, hvordan man får flere til at flytte til området. Eksempelvis børnefamilier fra Storkøbenhavn.

– Sikre cykelstier mange steder, svarede Sabine Ritzau. Det er en stor investering, Men den er værd at tage med. Hun efterlyste også bilfri stier, hvor man kan cykle og gå, primært ved fjorden.

– Jeg er enig i, at vi ikke er gode nok til at skabe forbindelser. Det skal vi arbejde mere med. Adgang til naturen vægter mange højt, svarede Hans Andersen.

Bedre kommunikation

– Vores største skuffelse her i Skibby er, at hverken byrådet eller forvaltningen er klar over, hvilket aktiv Skibby Aktive for Fjordlandet er, fortalte Bjarne Nielsen. 

– Placer en heltidsmedarbejder her: Vi er 150 aktive, der leverer arbejdet i vores fritid. Det ville hjælpe en hel del på den manglende kommunikation. 

– Der er ingen tvivl om, at kommunikation er overordentlig vigtig. Stor ros til Skibby Aktive; den ros kan ikke blive stor nok, lød det fra Hans Andersen. Der ikke kunne love, at de aktive fik nogle driftskroner.

– Der er ingen tvivl om, at det man har investeret i Skibby Aktive, får man mange gange igen, supplerede han. 

Niels Nielsen ville vide, om man i byrådet havde nogle ideer til, hvordan man skaber en fælles identitet. 

– Der er et ”skel” på den ene og den anden side af fjorden, mente han.

– Udgangspunktet er, at Skibby og Slangerup ikke er det samme. Men vi er en fælles kommune. Det er en udfordring. Jeg har ikke svaret i dag. Men det er blandt andet det, disse møder skal hjælpe med til. Vi skal blive bedre til at skabe sammenhæng i Frederikssund Kommune og til at kommunikere den gode historie. Den er en fælles opgave. sagde Hans Andersen – og hævede kaffemødet.

 

Andre artikler fra denne uge