Socialdemokratiets trafikale valgbluff

0

Af MF Hans Andersen
valgt i Nordsjællands
Storkreds (V)
 

Der er brug for investeringer i Danmarks trafikale infrastruktur, det er nødvendigt for virksomhederne, pendlerne og den danske økonomi. Selv Socialdemokratiet var enige i dette inden valget, som istemte sig de blå partiers infrastrukturplan. Men sådan spiller klaveret desværre ikke længere. 

I sidste uge satte jeg transportministeren i stævne til en forespørgselsdebat i Folketingssalen om den socialdemokratiske regerings nedprioritering af investeringer i den danske infrastruktur. 

Svaret fra ministeren var nedslående, da ministeren fortsat afviser at indkalde til forhandlinger. Hans begrundelse bunder i håndteringen af den aktuelle coronakrise og prioritering af en klimahandlingsplan, inden man overhovedet kan påbegynde forhandlinger om infrastruktur.

Nu er der næsten gået et år, siden regeringen tiltrådte, og deres trafikale tiltag glimter ved deres fravær. Danskerne har længe nok holdt i kø, og det er på tide at smøge ærmerne op og komme i gang med arbejdet.

I Nordsjælland har det længe været hverdag at holde i kilometerlange køer, som både kan øge risikoen for uheld ved afkørselsramper og sammenbrud i planlægningen af familielivet. 

En gennemsnitlig bilpendler i nordsjællandske kommuner som Frederikssund og Egedal tilbringer svimlende 178 og 148 timer pr. år på at holde i kø. 

Det er hovedrystende. Tiden kunne være brugt på mange andre produktive ting. 

Og lige netop produktiviteten er især vigtig i denne tid med corona. Vi har et arbejdsmarked, der skriger på hjælp grundet de mange ledige og virksomheder, der er i krise. 

Nu skal vi i gang med de trafikale investeringer, som kan bidrage både til bedre mobilitet på vejene og til at holde hånden under vores virksomheder. 

Jeg kæmper derfor fortsat indædt for 3. etape af Frederikssundmotorvejen helt til Frederikssund. Det giver ikke mening at vente. 

En beregning fra Vejdirektoratet viser, at det samfundsmæssige økonomiske tab lyder på hele 650 mio. kr., hvis man udskyder motorvejsprojektet til 2030.

Næste skridt er nu, at de blå partier presser ministeren med et beslutningsforslag, om at fremrykke investeringer i den trafikale infrastruktur og presser på for en overordnet plan for fremtidige trafikale investeringer.

Der skal gøres noget nu – tålmodigheden er opbrugt i Nordsjælland og vores fælles økonomi har brug for hjælp. 

Deltag i debatten
Share.

About Author