Smal konstitueringsaftale bryder med historisk samarbejde

0

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har udsendt en fælles reaktion på samarbejdsgrundlaget i det nye byråd.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har læst det politiske papir,som partierne bag Tina Tving Staunings borgmesterpost har udsendt. Partierne er enige om, at den smallest mulige konstitueringsaftale er ødelæggende for fremtidens Frederikssund Kommune.

 “- En årelang tradition indledt af tidligere socialdemokratisk borgmester Ole Find Jensen er nu brudt sammen. Det politiske papir fra de røde partier handler primært om at bruge flere skattekroner. Meget lidt om, at forudsætningen for en fortsat udvikling af velfærden i Frederikssund Kommune kræver, at den økonomiske ansvarlighed bibeholdes, og at vi skal fastholde investeringerne i vores investeringsplan 2031”, udtaler John Schmidt Andersen, Venstre. 

“- Vi frygter nu, at kassen tømmes, og borgere og erhvervsliv kan se frem til mere skat efter næste budgetlægning, og det vil sætte en positiv udvikling af Frederikssund Kommune fuldstændig i stå”, supplerer konservative partis, Niels Martin Viuff. 

” – Dansk Folkeparti mener ikke, at der er plads til flere flygtninge i Frederikssund Kommune. Der skal i stedet for arbejdes på, at flest mulige flygtninge hjemsendes, og derfor går det røde forståelsespapir i den helt forkerte retning”,  udtaler Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti. 

” – Nye Borgerlige er meget skuffet over ,at der ingenting står i forståelsespapiret om, at de røde partier vil forbedre servicen og sikre retssikkerheden på handicapområdet. Det ville gøre en væsentlig forskel for borgerne og deres pårørende, hvis det blev vedtaget, at pengene skal følge borgerne. For så kan det sikres, at de kan bruge den hjælp der bliver bevilliget. Og det vil samtidig understøtte et mere frit valg, så familierne selv kan tilrettelægge hjælpen, så den passer ind i deres hverdag. Men det viser blot, at vi i Nye Borgerlige skal kæmpe for at få handicapområdet højere op på dagsordenen. Den kamp, begynder nu”, lyder det fra  Maibritt Møller Nielsen. 

Der samtidig tilføjer, at det samme gælder for psykiatriområdet, der heller ikke er nævnt. Men der er også hårdt brug for forbedringer på dette område.

Selvom det politiske papir fra de røde partier beskriver konstituerings partiernes ønsker og drømme for kommunen, så er der stadig meget at kæmpe for hos de borgerlige partier.

“ – 47 procent af borgerne i kommunen har stemt på et blåt parti – uden at regne Radikale for blå. De skal ikke efterlades på perronen de næste fire år”, siger John Schmidt Andersen.

“ – Vi vil arbejde for indflydelse, så vi kan få nogle brede aftaler, som kommer alle borgere til gavn. Derfor håber vi også, at Tina Tving Stauning besinder sig og laver en ordentlig bred aftale i de forhandlinger, der stadig foregår om udvalg og fordeling af ansvarsområd ansvarsområder”. 

 – ”Det er der tradition for i vores kommune i de sidste mange år” slutter John
Schmidt Andersen.

Deltag i debatten
Share.

About Author