Skraldebiler på den nye bro

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: De skraldebiler, der henter affald i Frederikssund Kommune, kørte tidligere over den gamle bro på en dispensation fra politiet. Denne dispensation er imidlertid blevet trukket tilbage.

Derfor er skraldebilerne nu henvist til at benytte Kronprinsesse Marys Bro – og dermed betale broafgift. Det vil betyde en meromkostning i størrelsesordenen 250.000 kroner årligt. 

Omkostningen deles af alle
Alle husstande i Frederikssund Kommune bliver opkrævet gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation samt for administration og drift af de kommunale genbrugsordninger og ordninger for farligt affald. 

Gebyret fastsættes hvert år af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og beløber sig i 2020 til 3.076,25 kroner for en havebolig med standardstørrelse spande.

Meromkostningen på cirka 250.000 kroner bliver fordelt på alle kommunens husstande, og affaldsgebyret vil også fremover være det samme, uanset hvor i kommunen man bor.

Mange faktorer
Affaldsgebyret er sammensat på baggrund af en række faktorer, der kan ændre sig fra år til år. 

Gebyret skal dække de samlede omkostninger på affaldsområdet, og afhænger derfor blandt andet af lønudviklingen, brændstofprisen, udgifter til materiel, udgifter til efterfølgende affaldsbehandling mv. 

Fra 2019 til 2020 steg affaldsgebyret (for genbrugspladser og standardtømning hver 14. dag) med cirka 125 kroner. 

Man kan læse mere om taksterne for affaldsordningerne på kommunens hjemmeside.

Deltag i debatten
Share.

About Author