SF: Finansloven tager vigtigt skridt for Roskilde fjord og Holbæk Fjord

SF: Finansloven tager vigtigt skridt for Roskilde fjord og Holbæk Fjord

Læserbrev

Af Marianne Bigum
SFs havmiljøordfører
valgt i Nordsjælland

SF har kæmpet for de 400 millioner, som netop er afsat på årets finanslov til en indsats mod iltsvind i vores have og fjorde.

Men indsatsen er kun med til at begrænse ulykken. Der skal mere til for at genoprette vores havmiljø.

1. Det kommer til at give vores fjorde og have et vigtigt pusterum, hvor iltsvindet bremses. Men der skal en massivt større indsats til for at genoprette havmiljøet og få livet tilbage.

Havplanen er netop sendt i høring og det vil SF samle op på, når høringssvarene er kommet til foråret. Også forhandlinger om vandrammedirektivet åbner muligheder for at få de nødvendige initiativer sat i værk.

2. Vi ved, der skal flere initiativer til for at få livet tilbage under havoverfladen. Det kan for eksempel være flere stenrev og naturgenopretning af vores ådale og stop for bundtrawl. Det vil vi gå videre med.

Der har været et historisk stort iltsvind i Roskilde fjord, Holbæk fjord og mange andre danske fjorde over sommeren.

3. Landbruget er den helt store synder, når vi skal pege på, hvor kvælstofudledningen kommer fra. Det er vi nødt til at handle på, og der skal mere til end 400 millioner på årets finanslov.

Nu afsætter partierne bag finansloven for 2024 en akutpakke til vandmiljøet, som skal sørge for, at tilstanden i fjordene forberedes. Det har særligt været vigtigt for SF, at der kom mere hjælp til fjordene.

4. Vi vil have fjorde, hvor der er liv, hvor du kan fange en fladfisk, hvor der vokser ålegræs, og hvor vi får reduceret iltsvind.

Det må vi bare erkende ikke sker af sig selv, og så må vi tage de nødvendige initiativer for at redde fjorden

Andre artikler fra denne uge