Sagsbehandlingstid på byggesager skal ned

0

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Frederikssund Kommune er i øjeblikket længere end de servicemål, der er aftalt, og lige nu er der en sagsbehandlingstid på i gennemsnit cirka seks måneder. 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Den længere sagsbehandlingstid skyldes flere faktorer. Dels er der kommet et nyt bygningsreglement, som stiller nye krav til kommunerne. Derudover har COVID-19-situationen også skabt øget ventetid, idet det tog tid at omstille teknikken til hjemmearbejdspladser.

Endelig har der været flere opsigelser, og afdelingen er derfor først blevet fuldtallig igen pr. 1. oktober i år.

Nye initiativer
Derfor tager Byggesagsafdelingen nu nogle initiativer, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden.

Der planlægges to arbejdssøndage i efteråret.

Der oprettes et hurtigt spor for de byggeansøgninger, der er fuldt oplyste, og som ikke kræver dispensation. Dermed kan der gives tilladelse inden for ganske kort tid til denne gruppe ansøgninger.

Alle ventende ansøgere vil modtage et brev om, at der forventes forlænget sagsbehandlingstid, og hvad der gøres for at nedbringe ventetiden. 

Tilsvarende information vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Hvad kan man selv gøre?
Som borger eller virksomhed med et byggeprojekt kan man selv medvirke til, at sagsbehandlingstiden ikke bliver unødigt forlænget.

Alle byggeansøgninger skal indleveres via det nationale system ”Byg og Miljø”. 

Hvis man ikke er erfaren inden for området, kan det være en stor udfordring at bruge dette system, men kommunen har ikke andre muligheder. 

Der opfordres derfor til, at man søger hjælp hos en konsulent eller rådgiver, der kan sikre, at byggesagen bliver afleveret korrekt og fuldt oplyst. 

Dermed vil kommunen fra start have alle nødvendige oplysninger til at behandle sagen.

Deltag i debatten
Share.

About Author