Så kom nedturen

Så kom nedturen

Af Dan Christensen
Østergade 26, Lyndby,
Kirke Hyllinge
 

Efter at have brugt et halvt år på at skaffe stemmer for et forslag om ”Begrænsning af lastvogns trafik på Hornsherredvej” hvor alle troede, at der var skaffet det nødvendige antal stemmer: Vi var oppe på 710 stemmer den 7. juni, tre dage før fristen udløb, så glad tog jeg på ferie.

Da jeg kommer fra ferie og spændt går ind på Lejre kommunes hjemmeside ”Stil dit Forslag” for at se, hvor mange flere stemmer det er blevet til på de tre sidste dage op til den 10. juni, er antallet af stemmer reduceret med mere end 87 stemmer. Således at vi har opnået 627 stemmer – og ikke de 650, som er nødvendige for en behandling af forslaget. Den 25. juni er der kommunalbestyrelses møde på Allerslev rådhus. Vi stiller fire personer fra området omkring HHV til mødet i rådssalen. hvor der bliver spurgt, om der er nogle af tilhørerne, der har noget at tilføje, inden mødet starter. Her fremlægger vi vores forslag, som alle i forvejen kendte.

Borgmester Carsten Rasmussen meddeler, at vi kun opnåede 627 stemmer og ikke de 650 stemmer, det kræver at få et forslag behandlet. Men han lover faktisk at se på, om der kan gøres noget.

Det er her, kæden hopper af. Havde det været et kommunevalg, havde de tilforordnede – inden man fik lov at stemme – sikret sig, at det var de rigtige der stemte, så man ikke kunne komme og erklære valget for ugyldigt senere.

Det skete bare ikke med vores forslag. Det blev først kontrolleret, efter at der var stemt på forslaget, og fristen var udløbet for at stemme.

Kommunen lagde altså ugyldige stemmer ud på ”Stil dit forslag”. Om det var bevidst skal jeg ikke kunne sige. Under alle omstændigheder er der begået en meget alvorlig fejl i måden at håndtere forslaget på.

Det er bekymrende at se den demokratiske proces i Lejre Kommune blive sat ud af spillet i en sådan sag, hvor der virkelig er noget på spil for borgerne langs HHV.

Vi har brugt rigtig meget tid og krudt på at skrabe stemmer sammen. Min vurdering er, at vi snildt kunne have skrabet de sidste 27 stemmer sammen, hvis kommunen havde spillet med åbne kort i stedet for at skjule antallet af reelle stemmer til efter deadline den 10 juni. Det er så uhørt, at det grænser til pligtforsømmelse.

Jeg mener, at os, der har stemt for forslaget, har krav på, at kommunal bestyrelsen uden videre behandler forslaget – eller lader os finde de sidste 27 stemmer. Derefter behandler kommunalbestyrelsen forslaget på lige fod med alle andre forslag, der bliver behandlet på møderne.

Vi vil ikke finde os i at være generet af lastvognstrafik så tæt på vores ejendomme. Vejen er for lille, husene for tæt på, støjen uudholdelig 14 timer i døgnet. Kommunen har pligt til at sørge for at borgerne kan leve nogen lunde sikkert uden diesel os og i fred alle ugens dage.

Jeg tænker ikke, vi stopper her,hvor vi er nået så langt. Vi fortsætter indædt for at få gjort noget ved sagen.

Andre artikler fra denne uge