Retssikkerheden skal garanteres

Retssikkerheden skal garanteres

LÆSERBREV

Af Djamilla Bundgaard
og Ole Peltola
Fjordlandslisten

Ingen er over loven.

Alle skal holde loven og loven sikrer også, at alle borgere uanset social status er omfattet af den medfølgende retssikkerhed.

Derfor overrasker det, når en myndighed – som en kommune – overtræder loven og derved tilside-sætter borgeres retssikkerhed.

To kommuner i vores nærhed er allerede blevet buhet ud foran rullende kameraer (Rudersdal og Solrød) – afsløret af grædende og nedbrudte borgere, der har været udsat for en uværdig sagsbehandling.

Begge steder har kommunerne i stort omfang tilsidesat gældende regler i mange sagsbehandlinger.

Det kunne lige så godt have været Frederikssund Kommune, som blev udstillet, for de samme pro-blemer opleves også her – siges det.

Desværre tyder meget på, at det er rigtigt, for bl.a. to task-
force-grupper udsendt af statslige styrelser har fundet voldsomt mange fejl og problematiske “mønstre” i forbindelse med kommunens sagsbehandlinger.

Selvfølgelig kan man risikere fejl, hvor arbejdet udføres af mennesker, og hvor skøn kan betyde for-skelle i ydelser, men det er ikke acceptabelt med så mange fejl over en så lang årrække, som er registreret i Frederikssund Kommune – og bekræftet af Ankestyrelsen.

I centrum af hver fejlbehandlet sag står en borger, som i forvejen er i knæ. Her er hjælpen altafgø-rende for trivslen og et værdigt liv.

Alle forventer, at en kommune hjælper og vejleder, men i stedet skal man igen og igen igennem en “krig” med kommunen for at få den støtte og hjælp, som lovgivningen foreskriver.

Den “kultur” vil Fjordlandslisten have gjort op med, og vi ser nogle muligheder via de kommende budgetforhandlinger.

Kommunen råder over de ressourcer, som man må bruge – efter gældende regler for kommuners budgetlægninger – men mange års hovsa-besparelser har efterladt os med en totalt uigennemskuelig og kringlet organisationsstruktur, som selv Kafka ville have studset over.

For os er det et klart signal om, at ressourcerne ikke bruges bedst muligt.

Fjordlandslisten ønsker at bryde dette mønster ved at stille spørgsmål til kommunens organisation og den stramme topstyring.

Vi ønsker medarbejdernes uddannelse og kompetencer i spil under en anden styreform – selvfølgelig med de nødvendige ressourcer stillet til rådighed.

Både i form af antal medarbejdere med de rette kompetencer og i form af budgetmidler, som passer til borgernes behov afstemt efter lovgivningen.

Og som noget helt naturligt vil vi sikre, at borgmesterklager over kommunens virke bliver registreret og offentliggjort på antal, afdelinger og sagstyper, så byrådet og borgerne kan følge med i, om kommunens fejlprocent bliver bedre.

Dette for borgernes retssikkerhed.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »