Regulering af rågekolonier

Regulering af rågekolonier

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune regulerer råger i maj og juni i samarbejde med lokale jagtforeninger.

Formålet er at begrænse støjgener fra de rågekolonier. der ligger på kommunale arealer tæt på beboelsesområder.

Råger er kragelignende fugle, der yngler i kolonier hvor de bygger reder i høje træer.

Det gør de fra det tidlige forår til den tidlige sommer. I den periode kan rågekolonierne være meget støjende, og for naboer til en rågekoloni kan støjgenerne være sundhedsskadelige, fordi de kan medføre manglende nattesøvn og hovedpine m.m.

Derfor har man i Danmark indført en mulighed for at regulere rågekolonierne der, hvor de er til fare for menneskers sundhed.

Frederikssund Kommune regulerer rågekolonier, der befinder sig på kommunalt ejede arealer.

Reguleringen foretages i samarbejde med lokale jagtforeninger.

Reguleringen foregår ved, at rågerne skydes med små salonrifler.

I 2023 regulerer Frederikssund Kommune følgende steder:

Rotteskoven ved Slangerup.

Gyldestenskæret og Kalvøen i Frederikssund.

Gerlev.

Nordmandsmosen og Skoleskoven ved Skibby.

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge