– Reform vil koste velfærd

0

Borgmester John Schmidt Andersen har sendt brev om udligningen til folketingsmedlemmer valgt i Nordsjælland.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: “Ifølge regeringens udspil til reform af udligningssystemet skal Frederikssund Kommune af med yderligere 45 mio. kr. om året til andre kommuner eller ca. 1000 kr. pr. borger mere end i dag. Set fra mit perspektiv er dette reformudspil fuldstændig uacceptabelt”, starter brevet.

John Schmidt Andersen fortsætter: 

“Vi omfordeler allerede 14 mia. kr. fra hovedstadsområdet til Vestdanmark (et beløb, der er fordoblet siden 2007) – og nu ønsker regeringen at omfordele yderligere ca. 1,5 mia. kr. samme vej. I den forbindelse ser man åbenbart bort fra, at der er stor forskel på almindelige familiers rådighedsbeløb. En familie i hovedstadsområdet har således 74.000 kr. mindre til rådighed om året end en tilsvarende familie i Nordjylland.

Regeringens ”løsning” til de kommuner, der skal betale mere i udligning, er, at man får lov til at hæve skatten. Men det vil jo kun yderligere indskrænke vores familiers rådighedsbeløb. Reformen vil komme til at medføre skattestigninger, og her rammes de lave indkomster hårdest. Er det virkelig det, der skal blive resultatet af en reform?

Hvis vi skal dække tabet på 45 mio. kr. ind med en skatteforhøjelse, vil det koste borgerne i Frederikssund Kommune en skattestigning på ca. 0,5%. Vælger vi derimod at spare de 45 mio. kr., vil det ramme velfærdsområderne urimeligt hårdt.

Det største problem i udspillet er dog, at man vil fjerne hovedstadsudligningen. Som du sikkert ved, er der store indbyrdes forskelle på hovedstadskommunerne. I Frederikssund skiller vi os blandt andet ud fra de øvrige ved at have et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet. Derfor er det afgørende for et fair system, at vi bevarer en egentlig udligning i hovedstadsområdet.

En konsekvens af fraværet af hovedstadsudligningen ses i regeringens udspil. Her skal Frederikssund Kommune betale mere, mens andre kommuner i hovedstadsområdet, der har bedre beskatningsgrundlag, større befolkningstilvækst og lavere skatteprocent end vi har, står til at modtage flere penge! 

Denne indlysende urimelighed kan udjævnes, hvis vi bevarer hovedstadsudligningen. Ellers bliver det meget vanskeligt at forklare vores borgere, at vi skal aflevere penge til kommuner, der er bedre stillet end os, med det resultat, at vi selv skal spare eller sætte skatten op.

Jeg har derfor den indtrængende opfordring til dig, at jeg håber, du vil arbejde for at ændre det foreliggende udspil, så vi kan undgå skatteforhøjelser og velfærdsforringelser, for det er den uundgåelige konsekvens, som det ligger lige nu”.

Deltag i debatten
Share.

About Author