Puljen til cykelstier må holde for

Puljen til cykelstier må holde for

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I et forsøg på skabe balance i kommunens regnskaber – efter at de forventede 163 millioner kroner fra Vinge ikke er kommet ind i 2017 – sagde byrådet den 20. december ja til en række besparelser.
19,1 millioner kroner henter man ind ved et midlertidigt stop af en række budgetterede udgifter i 2018. Det vedrører primært anlægsprojekter.
Her har Fritidsudvalget måtte holde for med i alt 4,8 millioner kroner. Det går blandt andet ud over et bevægelsesbånd i Skibby (500.000 kroner), mens Idræts- og Spejderfacilitetspuljen er blevet skåret med 2,2 millioner kroner.
Teknisk Udvalg tegner sig for den største besparelse på 12,3 millioner kroner i 2018. Heraf må puljen til etablering af cykelstier (inklusiv Kulhuse-cykelstien) bøde med 6,5 millioner kroner.
Sundhedsudvalget må foreløbig vinke farvel til 1,7 millioner budgetterede kroner til tilpasning af de fysiske rammer på AKU-Slangerup.
Sidste budgetterede udgift, der er udskudt, er 300.000 kroner til Landbyspuljen.

Budgetterede driftsudgifter
Ud over de midlertidige stop i de budgetterede udgifter har byrådet vedtaget reduktioner på en række driftsudgifter på i alt 33,4 millioner kroner i 2018.
15 millioner kommer fra hovedvedligeholdelsespuljen og fem millioner kroner fra asfaltpuljen.
Broer og bygværker, vej og park, skolernes it-pulje, vedligeholdelse af vandløb, ekstra rengøring og vinduespudsning er også reduceret.
500.000 kroner henter man i Folkeoplysningsudvalget, og 900.000 kroner sparer man ved en samling af kommunens administration.

Andre artikler fra denne uge