Principper for etablering af elladestandere

Principper for etablering af elladestandere
Samkørselspladsen ved Lyngerup. Foto: Steen Westh

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har fastsat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2045. En af vejene hertil er, at transporten i høj grad skal omlægges til at bruge grøn el.

Det kræver etablering af en ny infrastruktur af ladestandere.

Nationalt er der fastsat en målsætning om at nå en million elbiler i 2030. 1. januar 2023 var der cirka 113.000 rene elpersonbiler svarende til cirka fire procent af personbilbestanden. I de første tre måneder af 2023 har elbiler udgjort knapt 30 procent af samtlige nyregistrerede personbiler.

I Frederikssund Kommune vil ladestandere til ”tankning” på lange ture med fordel kunne placeres ved de eksisterende samkørselspladser ved Lyngerup, ved rundkørslen ved J. F. Willumsensvej og ved den planlagte samkørselsplads ved Ågade.

Den kommunale administration har udarbejdet en række principper for etablering af ladestandere. Her prioriteres ladestandere ved bymidter og ved butikker, eksisterende tankstationer og andre steder i byer og sommerhusområder, hvor tilkørselsforholdene tillader det, og det kan indpasses i omgivelserne.

Det er Byrådet, der skal godkende principper for lokalisering af ladestandere.

Principperne indarbejdes i kommuneplan 2025 og anvendes ved behandlingen af konkrete ansøgninger.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »