Politiske dagsordner

Politiske dagsordner

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frem til cirka 1. december vil det kun være muligt at se den seneste dagsorden eller det seneste referat fra byrådets og de politiske udvalgs møder på kommunens hjemmeside

Det vil desuden alene være selve dagsordnerne eller referaterne som kan læses på hjemmesiden.

Bilag vil ikke være tilgængelige.

I samme periode vil den daglige e-mailservice med opdateringer om nye dagsordner eller referater også være ude af drift.

Midlertidig ændring

Den skyldes, at kommunens hidtidige leverandør af teknikken bag publiceringen af dagsordner og referater har opsagt samarbejdet.

Da kommunen samtidig står over for at flytte sine hjemmesider til et nyt servercenter omkring 1. november, vil den nye løsning til at vise dagsordner og referater først kunne færdiggøres efterfølgende.

Når al teknikken er på plads igen, vil dagsordner og referater kunne læses som hidtil, inklusive bilag.

Alle, som allerede er tilmeldt kommunens nyhedsservice, vil igen automatisk modtage e-mails ved opdateringer, når al teknikken er på plads.

Andre artikler fra denne uge