Pas på ynglefuglene, når du lufter hunden

0

FJORDLANDET: Frederikssund Kommune får en del henvendelser fra borgere, der er bekymrede for ynglefuglene i og ved fjordene. Henvendelserne drejer sig ofte om løse hunde, der løber rundt i områder med ynglefugle.

Nogle af fjordens fuglearter har rederne liggende på jorden. Sådan en rede er svær at se på afstand, og en flexline hindrer ikke hunden i at forstyrre ynglende fugle på reden, da hundens ejer ofte ikke når at reagere, før det er for sent, og fuglen er fløjet fra reden.

Derfor skal hunde som udgangspunktt altid være i snor i naturen, med mindre man befinder sig i en hundeskov.

Man kan læse mere om at have hunden med i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Øer og holme i fjorden er fredet

Øerne og holmene i fjorden er fredet for at sikre fuglenes ynglemuligheder.

Derfor er det forbudt at gå i land på øerne og holmene fra 1. april til 15. juli. I samme periode er der endvidere forbud mod færdsel inden for en afstand på 50 meter fra øerne.

Det er derfor ikke tilladt eksempelvis ved lavvande at gå ud til Stenø i Roskilde Fjord.

Man kan læse mere om reglerne i bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat.

Share.

About Author

Avatar photo