Bruge penge på kultur, eller kun prioritere kerneopgaver som eks, skole og ældrepleje?

0

LÆSERBREV

Af Michael Tøgersen
byrådet (V)

Svaret er, at det er nødt til at være et ”både/og”.

Man kan kortsigtet være tilbøjelig til at lade hjernen/sund fornuft styre og så prioritere de sociale kerneopgaver over alt andet, for vores skoler, ældrepleje, institutioner, voksen/handicappede, sundhedsvæsen, arbejdsløse, tandpleje, psykiatri, handicappede mm. skal jo fungere.

Men hvis vi ikke også prioriterer idræt, teater, museer, cykelstier, strande/veje, natur, fjord, havne, strand, turisme, erhverv, bibliotek mm. så vil ingen bo her eller flytte her til eller arbejde her, og så er der reelt ingen borgere her, og slet ikke til at betale for kerneopgaverne.

Derfor skal tingene afbalanceres, og derfor kan man ikke kun vælge sociale kerneopgaver fremfor det, der skal gøre det attraktivt at bo/arbejde her, så snakken om, hvordan pengene bruges bedst, er enormt nuanceret.

Og derfor skal vi også tænke os om, når man synes, der skal spares, for det er i stedet muligt at investere sig ud af ”spare opgaven”, som vil ”lamme” vores kommune.

Vi skal derfor have ”sat strøm” til vores bosætningsstrategi, der vil tiltrække flere erhvervsaktive borgere, vi skal have ansat flere byggesagsbehandlere til at udstede byggetilladelser, vi skal øge kultur- og idrætspuljerne til de mange spændende initiativer.

Og sidst men ikke mindst så skal vi støtte vores erhvervsliv, for det vil alt sammen skabe flere arbejdspladser, borgere og skatter.

Share.

About Author

Avatar photo