Nytænkning på handicapområdet

0

Af Inge Messerschmidt
gruppeformand
Dansk Folkeparti (O)

Med Kommunalreformen i 2007 blev handicapområdet lagt ud til kommunerne.

De mange forskellige former for handicap er ofte en stor udfordring for kommunen. Man mangler ekspertise, fordi sager om fysisk eller psykisk handicap ofte er så specialiserede, at der måske kun findes enkelte borgere i samme situation i hver kommune.

Det afspejles tydeligt i medierne. Og i de henvendelser vi byrådspolitikere jævnligt modtager.

Bevægelsen #enmillionstemmer kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed samt deres pårørende. Bevægelsen foreslår, at Handicapområdet skal væk fra kommunerne, og har rejst forslaget som borgerforslag til Folketinget. At der er behov for nytænkning er tydelig, da forslaget meget hurtigt opnåede de obligatoriske 50.000 stemmer.

Dansk Folkeparti mener, at det bliver alt for uoverskueligt, hvis handicapområdet kommer helt væk fra kommunerne. Regionen f.eks er alt for stor. Sagsbehandlingen kommer alt for langt væk fra borgerne.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at vi i Frederikssund Kommune skal nytænke inden for handicapområdet. Vi foreslår, at kommunerne i stedet arbejder sammen. I tværkommunale samarbejder.

Hvis kommuner går sammen i fællesskaber på 4-5, vil det være stort nok til at oparbejde en god ekspertise til at håndtere de komplekse sager, men alligevel lille nok til at kunne bevare forbindelsen og nærheden til den enkelte borger.

Både ekspertise og nærhed er vigtige for at yde den optimale støtte og rådgivning, som den enkelte har behov for, samt at stimulere og give familierne omkring borgerne værktøjer til at gå igennem udfordringerne, der venter.

Dansk Folkeparti har rejst en sag på byrådets dagsorden om, at administrationen igangsætter en undersøgelse af muligheden for at flytte handicapområdet fra Frederikssund Kommune og over i et tværkommunalt samarbejde med tre til fire  andre kommuner med en overordnet tilsynsmyndighed. Kommuner for eksempel beliggende i det gamle Frederiksborg Amt.

Det bliver spændende, om byrådet tager imod Dansk Folkepartis forslag.

Deltag i debatten
Share.

About Author