Nyt kvalitetsprogram for Vinge vedtaget

Nyt kvalitetsprogram for Vinge vedtaget
llustration af bymiljø i Vinge. Ill.: Arkitema.

Fremover skal bygherrer forpligte sig til at bidrage yderligere til at gøre Vinge til noget særligt og understøtte fællesskabet, naturen og den levende by.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND: Den fortsatte udvikling af byen Vinge bliver nu understøttet af et nyt kvalitetsprogram.

Programmet konkretiserer den udviklingsplan for Vinge, som blev vedtaget i 2021, og sætter retningslinjer i form af en række bestemmelser for bydele, byrum, forbindelser, sammenhænge og byggeri.

Krav til bygherrer

Kvalitetsprogrammet stiller blandt andet krav om, at alle bygherrers projekter fremover skal være med til at give noget tilbage til byen og dens beboere – de såkaldte Vinge* Projekter.

Her skal bygherrer forpligte sig til at bidrage yderligere til at gøre Vinge til noget særligt og understøtte fællesskabet, naturen og den levende by.

Det kan for eksempel være tiltag, der bidrager til Vinges fællesskab, giver et synligt boost til det grønne eller i form af særligt bæredygtige løsninger.

– Vores ambitioner for Vinge er store. Vi ønsker, at Vinge bliver en anderledes og flot, grøn by med mange udfoldelsesmuligheder for beboerne i byens store grønne områder. Alene byens grønne hjerte dækker et areal på godt 45 hektar, og hertil kommer blandt andet de grønne korridorer, der trækker naturen ind i byen, siger borgmester Tina Tving Stauning (A) i forordet til kvalitetsprogrammet.

Fem bydele

Det gennemgående fokus i kvalitetsprogrammet er det gode byliv med nærhed til naturen.

Det gælder blandt andet for bydelenes identiteter, karakter, mængden af byfunktioner i bymidten, og ikke mindst de områder, der skal sikre en god overgang mellem private og offentlige rum.

Kvalitetsprogrammet arbejder med fem bydele i Vinge.

Længst mod nord ligger det grønne erhvervskvarter.

Syd herfor finder man Sølandet (øst) og Skovlandet (vest).

Midt i Vinge ligger bydelen Vinge C og længst mod syd ligger Agerlandet.

For hver bydel udfolder programmet de særlige funktioner, identitet, bebyggelse og landskab, som er karakteristisk for bydelen.

Kvalitetsprogrammet bliver et styringsværktøj for den videre udvikling af Vinge, hvor programmets konkrete anvisninger fremover skal fastlægges i lokalplaner for de enkelte områder.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »