Nyt DSB Værksted i Frederikssund?

Nyt DSB Værksted i Frederikssund?

Læserbrev

Af Poul Erik Skov Christensen

Gruppeformand

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe Frederikssund.

Dette tema har givet anledning til mange debatindlæg i pressen og på de sociale medier.

I kraft at manglende information har mange været bekymrede. Især har den manglende information og misinformation givet anledning til mange forestillinger om, hvad det egentlig er for et projekt, der måske kan etableres her i kommunen.

Det vi indtil nu alene har været præsenteret for, er de første tanker om et projekt og langt fra et færdigt udarbejdet projekt.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har mange holdninger, synspunkter, tanker og spørgsmål omkring det vi indtil videre er præsenteret for.

Det har også været en del af debatten, at mange ikke kan forstå, hvorfor vi ikke blot blankt afviser at gå i dialog med DSB. Hertil er der blot et at sige, at vi også i denne sag vil behandle denne henvendelse, som alle andre henvendelser vi får, på en måde så vi sikrer en ordentlig behandling af sagen. Det har vi som politikere og kommune en forpligtigelse til.

Vi mener grundlæggende at det er en ordentlig måde at føre politik på, at tage beslutninger, når vi kender fakta.

Borgmesteren arbejder daglig med at få sagen ordentlig belyst, og i den forbindelse forventer vi, at DSB vil afholde et borgermøde her i kommunen, hvor DSB kommer med et mere konkret oplæg og kan svare på de mange spørgsmål, der optager befolkningen.

Vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe anerkender, de mange følelser og bekymringer i forhold til sagen. Og det er klart at rigtig mange bliver bekymrede, når der f.eks. også cirkulerer fejlagtige historier om etablering af et tredje spor helt ind til Frederikssund Station. En vandrehistorie uden hold i virkeligheden og ikke fremgået af de foreløbige skitser jeg som byrådsmedlem har set.

Andre artikler fra denne uge