Nyt aktivitetscenter på vej i Kirke Hyllinge

Nyt aktivitetscenter på vej i Kirke Hyllinge

KIRKE HYLLINGE: Efter syv års forarbejde og tæt samarbejde med borgerne er der nu udsigt til et nyt, stort nyskabende aktivitetscenter i Kirke Hyllinge, hvor børn, unge og voksne kan finde sammen om leg, bevægelse, idræt og sociale fællesskaber.

Siden 2015 har Lejre Kommune samarbejdet med borgere og foreninger om et nyt stort aktivitetscenter, som skal ligge i direkte forlængelse af den nuværende Kirke Hyllinge Hal. Takket være bevillingen på 35 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden er projektet meget tæt på at blive til virkelighed.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at bidrage til et center, som gennem stærk lokal forankring og med nytænkning vil styrke rammerne for livet og sammenholdet i det mindre lokalsamfund.

Fleksibelt rum og mødested

Aktivitetscentret er blevet til i et tæt samarbejde med JAJA Architects:

Kernen bliver et helt nyt ”flexperimentarium”. Det er en stor og meget fleksibel hal med flere zoner, som let kan tilpasses mange forskellige formål – fra leg, klatring og motoriktræning til mere traditionelle idrætsaktiviteter.

Flexperimentariet og den nuværende hal bindes sammen af ”mødestedet”, hvor der vil være muligheder for at finde sammen om for eksempel socialt samvær, brætspil, undervisning eller foredrag.

Ida Dyhr er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Lejre Kommune. Hun forudser, at det nye aktivitetscenter kan tjene som inspiration mange andre steder i landet:

– Mange mindre byer oplever, at en del af det lokale liv forsvinder. Handel, kultur- og erhvervsliv flytter væk, og der mangler mødesteder, som kan erstatte de traditionelle rammer for samvær og aktiviteter. Derfor er der brug for at tænke nyt, og her tror jeg, at vores nye aktivitetshus kan blive et godt eksempel.

– Jeg er glad for, at de lokale borgere og foreninger fra første dag har lagt så meget energi og engagement i samarbejdet. For lokal involvering og engagement er en vigtig forudsætning for, at vi rammer rigtigt med de nye løsninger.

Samspil med brugerne

Aktivitetscentret kommer til at spille sammen med Lejre Kommunes satsning på ’Bevæg dig for Livet’, hvor kommunen sammen med DGI arbejder for, at endnu flere børn, unge og voksne skal have et sundt liv med bevægelse og fællesskab.

Projektet er udviklet med workshops for lokalområdets børn, skole, borgere og frivillige. Og borgerne har selv rejst 800.000 kroner til projektet.

Det samlede budget for aktivitetshuset er på knapt 66 millioner kroner, hvoraf A.P. Møller Fonden har bevilget de 35 millioner kroner.

Der er sat penge af i Lejre Kommunes budget til at udvide hallen i Kirke Hyllinge, og kommunen håber også på støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, som har været involveret i udviklingen af projektet.

Sagen vil blive behandlet i økonomiudvalget, hvorefter den sendes til godkendelse hos kommunalbestyrelsen.

Fakta

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller.

Fonden støtter en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen.

Disse er danskheden i grænselandet, nordisk samhørighed, dansk søfart og industri, videnskabelige formål og almennytte i øvrigt.

Kirke Hyllinge

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »