Nye bihoteller i Vinge

Nye bihoteller i Vinge
Et af de nye bihoteller i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND: I Danmark kendes næsten 300 forskellige arter af bier. Heraf vurderes omkring 75 arter at være enten uddøde eller truede.

Den væsentligste årsag til de vilde biers tilbagegang er tab af levesteder og mangel på plads.

Nogle bier samler nektar og pollen fra mange forskellige plantearter. Andre er mere kræsne og har kun én eller meget få planter som fødekilde.

Disse bier er derfor helt afhængige af, at deres respektive værtsplanter findes i et stort antal. Og derfor er mange af dem desværre sjældne og meget trængte i den danske natur ifølge Miljøstyrelsen.

Plads til flere vinger i Vinge

Foreningen Plan Bi arbejder for at standse tilbagegangen i antallet af vilde biarter i Danmark.

Derudover er foreningens formål at redde bestøvningen af frugt, bær og grønt, som er den vigtige opgave bierne udfører, når de samler nektar og pollen.

Derfor samarbejder Frederikssund Kommune med Plan Bi, der har fået lov at opsætte et antal bihoteller i haven på ejendommen Gl. Slangerupvej 9 i Vinge.

– Plan Bi gør, hvad vi kan for, at så meget som muligt af den eksisterende natur bevares, og vi er rigtigt glade for, at kommunen har indtænkt vilde bier i og omring det, der skal blive bydelens kulturelle nerve.

– Selvfølgelig skal der da være plads til nye vinger i Vinge, skriver Plan Bi på sin facebookside.

Andre artikler fra denne uge