Nye affaldsbeholdere på vej

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Den 1. maj 2022 går den nye affaldsordning i gang i Frederikssund Kommune. Ordningen er en følge af Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og gælder således for alle kommuner i Danmark.

I den nye ordning bliver det muligt at sortere plast, mad- og drikkekartoner, glas, papir, metal, pap, madaffald og restaffald i beholdere ved boligen. 

Det bliver også muligt at aflevere farligt affald i en rød boks, som tages med af skraldebilen. 

Senere bliver det også muligt at aflevere tekstiler.

Levering af nye beholdere
Leveringen af de nye beholdere sker løbende i perioden fra 27. januar frem til 1. maj, hvor den nye ordning går i gang. 

I Frederikssund Kommune skal der i alt leveres omkring 85.000 nye beholdere, hvilket er et stort og tidskrævende arbejde. 

Det betyder, at man vil skulle have både sine nuværende og de nye beholdere stående i en periode. De nye beholdere skal først tages i brug fra 1. maj, hvorefter de gamle beholdere bliver hentet. Ved enkeltfamilieboliger får man leveret fire beholdere på 240 liter. 

Tre af beholderne er opdelt i to kamre og har derfor plads til to slags affald. 

Pap får sin egen beholder. Mad- og drikkekartoner lægges i samme rum som plast. De fire beholdere fylder i alt 2,65 meter i bredden og 104,5 cm i højden.

Hver husstand vil også modtage en rød miljøboks til farligt affald og elektronik m.m. 

Miljøboksen sættes frem ved de øvrige skraldespande, når den er fyldt op – så tager skraldemanden den med og stiller en ny.

Boliger med fælles affaldsbeholdere
Boliger, der i dag har fælles beholdere, vil også få leveret flere beholdere i samme periode, dog frem til den 31. august 2022 efter nærmere aftale med kommunen. 

Det samme gælder boligforeninger og afdelinger, hvor det er nødvendigt at gå fra egne beholdere til fælles beholdere for at kunne skabe plads til den ekstra sortering. 

Fælles beholdere kan være minicontainere eller alternativt nedgravede beholdere, som foreningen/afdelingen selv anlægger.

I ejendomme med fælles affaldsordning vil miljøboksen samt informationsmateriale blive omdelt til beboerne via enten bestyrelse eller vicevært.

Mere info
I den kommende tid kan man følge leveringen af de nye affaldsbeholdere og se, hvornår det foregår i ens  område på www.frederikssund.dk/nyaffald.

Her kan man også finde svar på mange spørgsmål til den nye affaldsordning.

De nye affaldsbeholdere kommer fra England, og inden de ender i borgenes indkørsler, før de monteret
skillerum, hjul og låg på lageret i Jægerspris.
De nye affaldsbeholdere kommer fra England, og inden de ender i borgenes indkørsler, før de monteret skillerum, hjul og låg på lageret i Jægerspris.
Share.

About Author