Nye 2 minus 1 veje

Nye 2 minus 1 veje

HORNSHERRED: Administrationen har undersøgt muligheden for etablering af ”2 minus 1 veje” på kommunens veje i by- og landzone. 13 veje er vurderet egnede.

Plan og teknik har på det seneste udvalgsmøde beslutte, at tage hul på projektet for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter og den øvrige færdsel.

En 2 minus 1 vej er en vej, hvor kørebanen visuelt indsnævres med en stiplet bred kantbane i begge sider, hvorved vejen i midten får et fælles kørespor, svarende til en smal vej.

Trafikanterne i begge køreretninger skal derfor deles om ét kørespor, og skal, når der ikke er modkørende trafik, placere sig midt på vejen indenfor afstribningen.

Kantbanen er stiplet og kan/skal overskrides, når der er modkørende færdsel. Dog skal bilister som altid tage hensyn til eventuelle bløde trafikanter, som færdes i vejkanten.

Bløde trafikanter

Formålet med en 2 minus 1 vej er at forbedre forholdene og give mere plads til de bløde trafikanter.

Det er en billig måde at sikre de lette trafikanter på, da etableringen blot kræver en ændret afstribning af vejen.

2 minus 1 veje anbefales i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2013-2020 som et middel til at opnå færre ulykker og mindre alvorlige personskader.

2 minus 1 veje kan etableres i byer og på landeveje.

Vejtypen må kun bruges på veje med begrænset trafikmængde.

Derudover er der fastsat krav til oversigtsforhold ved møde med modkørende køretøjer.

Vejbredden skal være minimum 4,8 m og max. 6,5 m.

Alle vejene

1. Manderupvej, Slangerup (landzone).

2. Græsevej/Hørupvej, Frederikssund (landzone).

3. Græse Strandvej, Frederikssund (byzone).

4. Ventevej, Frederikssund (byzone).

5. Gerlev Strandvej, Jægerspris (byzone).

6. Orebjergvej, Orebjerg Allé, Jægerspris (landzone).

7. Østergaardsvej, Skibby (landzone).

8. Svanholm Allé, Skibby (byzone og landzone).

9. Venslevleddet, Jægerspris (landzone).

10. Mejerivej/Søndervej, Skibby (landzone).

11. Hyllingeriis, Skibby (landzone).

12. Selsøvej, Skibby (landzone).

13. Hammer Bakke, Skibby (landzone).

Etablering af 2 minus 1 veje på samtlige strækninger, det vil sige nr. 1 til 12, er estimeret til at koste 610.000 kroner.

Dog er nr. 13, Hammer Bakke anslået til 300.000 kroner, da der skal etableres flere trafikale tiltag på strækningen.

10 udvalgte veje

Plan og teknik har godkendt, at der etableres 2 minus 1 veje på følgende 10 veje i 2023:

Gerlev Strandvej, Jægerspris.

Orebjergvej, Jægerspris.

Venslevleddet, Jægerspris.

Mejerivej/Søndervej, Skibby.

Svanholm Allé, Skibby.

Østergaardsvej, Skibby.

Hammer Bakke, Skibby.

– samt Manderupvej, Græsevej/Hørupvej og Græse Strandvej.

De 10 strækninger er udpeget, da de har det største potentiale for de bløde trafikanter og vil forøge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og den øvrige færdsel.

Udvalget vil i 2024 blive forelagt en tilsvarende sag indeholdende de resterende vejstrækninger, som er 4. Ventevej, Frederikssund 11. Hyllingeriis, Skibby og 12. Selsøvej, Skibby.

Politiet skal endeligt godkende indstillingerne til de nye 2 minus 1 veje.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »