Ny underskriftsindsamling mod brugerbetaling

Ny underskriftsindsamling mod brugerbetaling
Jægerspris Rådhus Demo imod Brugerbetaling på Prinsesse Marys Bro og chikane på Kronprins Frederiks Bro. Foto© Søren Wesseltoft 06.12.2017

På få dage har en Facebook-gruppe fået over 7.000 medlemmer. Protesterne gælder udsigten til at skulle betale for at komme over den nye fjordforbindelse.

 

Af Conny Probst

 

FJORDFORBINDELSEN: I 2012 fik 10.621 underskrifter ikke byrådet til at ryste på hånden, da man den 16. maj sagde god for et brev til daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (A). Brevet banede vej for en ny højbro syd for Frederikssund med brugerbetaling for trafikanterne.
I debatten op til afstemningen – hvor Kenneth Jensen (S) som den eneste af de 23 byrådsmedlemmer stemte blankt – gav flere politikere udtryk for, at det var udsigten til ellers først at få de trafikale trafikproblemer på Kronprins Frederiks Bro og J.F. Willumsens Vej løst i 2027, der fik dem til at stemme ja. Oprindeligt havde byrådet peget på en statsfinansieret tunnel.
Nu håber facebookgruppen ”Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro” på, at en ny – ”genopfrisket” – underskriftsindsamling vil gavne sagens videre forløb.
Den nye facebookgruppe hedder: “Nej Tak! – Ingen betaling for at komme over en bro i egen kommune!”.
– Den sydlige del af Hornsherred bliver virkelig hårdt ramt, hvis ikke det lykkes os at undgå brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. Der vil blive iværksat store forandringer på den gamle bro for at tvinge bilister til at benytte den nye. Selve tiltagene kan efter min mening være ok, men ikke når alternativet er en betalingsbro, skriver Mie Hansen på avisens Facebook-side. Hun opfordrer folk til at melde sig ind i den nye nej tak-gruppe.
Facebook-gruppen har i løbet af ganske få dage fået over 7.000 medlemmer, og mange giver deres besyv med.
Samtidig har forhenværende folketings- og byrådsmedlem Stefan G. Rasmussen sendt en lang række spørgsmål i forbindelse med den nye broforbindelse til Transport- og Bygningsminister, Ole Birk Olesen – med kopi til Folketingets trafikudvalg.

 

Free flow betalingsanlæg
Det bliver Danmarks første betalingsanlæg uden bomme, der skal etableres på Kronprinsesse Marys Bro, kan man læse på Fjordforbindelsens hjemmeside.
Man er gået i gang med udbudsprocessen og forventer at prækvalificere fem tilbudsgivere inden jul.
Projektets samlede budget er på cirka to milliarder kroner. Heraf har staten bidraget ned 650 millioner kroner. Resten skal skaffes ved brugerbetaling.
Den nye fjordforbindelse og betalingsanlægget forventes åbnet ultimo 2019.

 

Det nytter
Det er aldrig for sent at protestere, mener byrådsmedlem Kenneth Jensen, der selv bor selv i Jægerspris.
– Selv efter at den første bil er kørt over broen og har betalt, nytter der at protestere.
– Argumentet for at kræve brugerbetaling har været, at det ville man gøre andre steder i landet. Det er ikke sket. Til gengæld har man nedsat priserne på Øresunds- og Storebæltsforbindelsen.
– Et andet argument har været, at der ikke er penge i Infrastrukturpuljen.
– Jeg er sikker på, at man vil kunne finde de penge, hvis den politiske vilje er der. Derfor skal vi blive ved med at protestere.

 

Morgenfriske protester
Da Teknisk Udvalg holdt møde onsdag morgen klokken 08.15, blev de budt velkommen af en gruppe utilfredse borgere med skilte.
– Både Tina Tving, Jørgen Bech og Kristian Moberg, som jo alle tre også kommer til at sidde i det kommende Teknisk Udvalg, tog sig tid til lige at snakke lidt med os, fortæller Mie Hansen, der var en af de omkring 40 fremmødte.
– Mødet blev faktisk holdt i Jægerspris, fordi nogle at udvalgsmedlemmerne bor i Hornsherred – og på grund af den heftige køkørsel over broen var det nemmest, at dem fra Frederikssund krydsede broen, siger Mie Hansen.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »