Ny ridehal

0

Af Conny Probst

SKIBBY: Frederikssund Kommune har givet tilladelse til en ridehal på 689 m² på Ordrupholmsvej 2.

Med tilladelsen følger der blandt andet en bemærkning om, at der – inden der kan gives byggetilladelse – skal være lavet en lejekontrakt med en rideklub. Lejeaftalen skal have en varighed på mindst fem år – for at sikre, at der ikke er tale om en privat ridehal.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering, og der er indkommet negative bemærkninger fra en nabo.

Naboen er primært bekymret for, at byggeriet vil medføre øget trafik på vejen og dermed større gener fra trafikken. 

Kommunen vurderer, at  ridehallen kan medføre mere trafik på vejen, og at naboen derfor kan føle sig mere generet. Også af støvgener på grund af vejbelægning, der er på vejen.

Det vurderes, at et eventuelt støvproblem kan løses ved eksempelvis at ændre belægningen på vejen eller ved vanding. Men kommunen kan ikke pålægge ansøger at ændre overfladen på vejen, så eventuelle støvgener reduceres. 

I stedet opfordrer man brugerne af vejen til at snakke sammen og finde en løsning, som alle kan leve med.

Deltag i debatten
Share.

About Author