Husk at tjekke brønden

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I områder, der er kloakeret, og som har forbindelse til det offentlige afløbssystem, har rotter særdeles gode muligheder for at finde føde og skjulesteder. 

Og det er især i stikledninger og brønde, der er defekte eller ikke forskriftsmæssigt afproppet, at der er mulighed for, at rotterne kan trænge ud af afløbssystemerne, videre op til overfladen og ud i det fri eller direkte ind i boligerne.  

Kloakken skal være tæt
Derfor har alle grundejere pligt til at sørge for, at kloakken på deres egen ejendom er tæt og rottesikker.

Afløbssystemer skal være tætte og deres konstruktion overholde de gældende bestemmelser. Afløbsbrønde skal være forsynet med rottetætte riste eller dæksler, og brud på afløbsbrønde skal straks repareres.

En grundejer bør derfor jævnligt kontrollere sit afløbssystem for at sikre sig, at det er i forsvarlig stand.

Kontrollen kan blandt andet ske ved, at grundejeren med jævne mellemrum løfter dækslerne til de samlebrønde, der findes inden for ejendommens skel. 

Er der opstuvning af spildevand, eller er der småsten og grus i afløbet, bør det give anledning til yderligere undersøgelser for eksempel i form af en TV-inspektion.

Er der synlige defekter i brønden i form af revner eller huller, skal de udbedres, og så har man som grundejer pligt til at kontakte en autoriseret kloakmestervirksomhed, der kan udbedre fejlene.

Vær opmærksom på, at voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker, hvis diameter er større end to cm, og rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern.

Anmeld rotter
Ser man rotter eller tegn på rotter på sin ejendom, har man ifølge loven pligt til at anmelde det til kommunen.

Det kan gøres på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

På hjemmesiden www.rotteangreb.dk kan man  man skal forholde sig, hvis man har rotter på sin ejendom.

Man kan også læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Foto: Colourbox

Deltag i debatten
Share.

About Author