Ny kurser og puljer for foreninger og aftenskoler

Ny kurser og puljer for foreninger og aftenskoler
Naturekspressen var fyldt til sidste plads onsdag den 13. juli på Skibby Aktives historiske udflugt i den vestlige del af den gamle Skibby Kommune. På en sommervarm, men blæsende dag guidede Orla Hansen fra ”Historisk Forening for Skibby og omegn” 28 deltagere rundt i landskabet. De oplevede ud over foredraget på køreturen stop ved forskellige gravhøje, helleristningssten og andre oldsminder i området mellem Kyndby, Venslev, Vejleby og Vellerup. Foto: Søren Skov

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Folkeoplysningsudvalget har besluttet at tilbyde foreninger og aftenskoler tre spændende kurser, som er aktuelle og relevante for alle typer foreninger og aftenskoler.

Kurserne, som holdes i september, oktober og november, er for de foreninger og aftenskoler, der har lyst til at lære mere om inklusion i foreningslivet, foreningsudvikling og god ledelse af frivillige samt hvordan, man laver en god fondsansøgning.

– Vi har i udvalget gennem årene efterhånden udviklet en tradition for at udbyde kurser i ledelse og foreningsdrift. Således også i år. Men da vi foreløbig i år og næste år også har fokus på inklusion i foreningslivet, både for flygtninge og andre som af sociale eller økonomiske grunde ellers ikke kan deltage i foreningslivet, så har vi også særligt fokus på de temaer i vores kurser, fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget, Kenneth Jensen (A).

Man kan læse mere om kurserne samt tilmelde sig på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Nye puljer

Folkeoplysningsudvalget har også besluttet at oprette to puljer.

Initiativpuljen 2022 er i tråd med de særlige indsatser, og kan søges af foreninger og aftenskoler, der vil sætte gang i nye initiativer.

Det kan være alt fra initiativer målrettet udsatte grupper, arbejde med at fremme det frivillige engagement eller helt nye aktiviteter.

Internationalt samarbejde 2022 er en pulje, hvor der kan søges om tilskud til stævner og arrangementer, der afholdes uden for Danmark.

Med de to ekstra puljer ønsker udvalget – ud over at støtte nye initiativer og samarbejder i kommunens foreninger og aftenskoler generelt – også specifikt at give mulighed for yderligere økonomisk støtte til initiativer for særligt udsatte målgrupper eller aktiviteter, som fremmer det frivillige engagement.

Navnlig det sidste skal, ifølge Kenneth Jensen, også ses som en mulighed for en ekstra håndsrækning efter Covid-19:

– Vi hører fra foreningslivet over en bred kam, at det har vist sig svært at rekruttere ledere og frivillige i foreningerne i år, hvor der ellers er mulighed for normal aktivitet igen.

– Ligeledes har det internationale samarbejde haft svære kår de sidste par år, så det vil vi gerne prøve at stimulere med de to puljer.

Frederikssund kommune

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »