Ny aftale om arbejdstid for kommunens lærere

Ny aftale om arbejdstid for kommunens lærere
Regitze Flannov og Paw Holze underskriver aftalen. Foto: Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har på mødet den 24. april godkendt en aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og  børnehaveklasselederes arbejdstid. 

Aftalen er kommet i stand efter et langt, men meget konstruktivt forhandlingsforløb mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds.

Kredsformand i Frederikssund Lærerkreds Regitze Flannov udtaler i forbindelse med indgåelsen af aftalen:

– I de senere år har vi oplevet et stadig mere tillidsfuldt og frugtbart samarbejde mellem kommunen og Frederikssund Lærerkreds om folkeskolen og dens udvikling. Både vi og Frederikssund Kommune er enige om, at der opnås de bedste resultater, når samarbejdet fungerer og begge parter ser værdien af forpligtende samarbejder og aftaler.

Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen udtaler:

– Den nye aftale skal endvidere understøtte Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere, der oplever at udføre et meningsfuldt arbejde i gode og tydelige rammer samt et bedre grundlag for at rekruttere uddannede lærere. 

– Vi indledte forhandlingerne med at tage rundt og tale med alle kommunens lærere. De tilbagemeldinger, vi fik fra dem, har vi forsøgt at ind tænke i den nye aftale. Jeg er glad for, at vi indenfor den overordnede økonomiske ramme sammen med Lærerkredsen er lykkedes med at lave en markant bedre aftale end den eksisterende.

Centrale punkter
Maksimalt undervisningstimetal til alle og et lavere til nyuddannede.

En fleksibel planlægning på skolerne, så opgaverne kan tilpasses de aktuelle lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag.

 Gode rammer for et konstruktivt skole/hjem samarbejde.

Et godt arbejdsmiljø og høj social kapital. Det understøtter aftalen ved at sikre forberedelsestid samt tildele lærerne et professionelt råderum samt ansvar for at løse den samlede opgave, herunder foretage de nødvendige opgaveprioriteringer med relevant inddragelse af og i samarbejde med ledelsen.

Andre artikler fra denne uge