Nu skal virksomheders overskudsvarme udnyttes

Nu skal virksomheders overskudsvarme udnyttes
Energipartnerskabet. Foto: Frederikssund Erhverv

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Fem af Frederikssund Kommunes største og mest energitunge virksomheder er gået sammen i et energipartnerskab, der har store perspektiver både for klimaet, virksomhederne og forbrugerne.

Energipartnerskabet består foreløbig af Topsoe, CO-RO, Croda, Foss og Topsil Globalwafers samt Frederikssund Erhverv, Frederikssund Kommune og de to varmeselskaber I/S Vestforbrænding og E:ON.

– Frederikssund Kommune har en meget ambitiøs klimastrategi, der sigter på, at Frederikssund Kommune som geografisk område skal være CO2-neutralt i 2045. For at opnå den målsætning er det vigtigt, at alle parter gør en indsats. Derfor glæder det mig meget, at dette energipartnerskab er sat i verden, og jeg ser frem til at følge arbejdet og fremdriften, fortæller borgmester Tina Tving Stauning (S).

Lokal produktion

Virksomhederne i partnerskabet producerer i dag store mængder overskudsvarme, som kun i mindre grad bliver udnyttet.

Formålet med partnerskabet er derfor at udnytte de store mængder varme ved at koble virksomhederne på det udbyggede fjernvarmenet.

På den måde kan man potentielt set forsyne en stor del af kommunens borgere og virksomheder med bæredygtig varme.

Det betyder, at forsyningssikkerheden kan højnes i disse usikre, globale tider – og at brugen af fossile brændstoffer som gas og olie kan minimeres mest muligt.

For at nå i mål arbejder EnergiPartnerskabet også hen imod at kunne egenproducere mest mulig vedvarende energi i form af lokal sol- eller vindenergi.

Store perspektiver

EnergiPartnerskabet har nedsat fem arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis fjernvarme, energieffektivisering, elforsyning, egenforsyning og energifællesskaber samt vedvarende energi.

Ansøgning til EU

Energipartnerskabet har allerede søgt og modtaget støtte til ekstern rådgivning på 60.000 euro fra EU’s European City Facility-fond. Konkret forventes det, at der ultimo 2023 kan søges om EU-medfinansiering fra Horizon-programmet på et større millionbeløb.

Beløbet skal blandt andet bruges til at udvikle et investeringskoncept med henblik på etablering af lokale energifælleskaber – og ultimativt til at skabe et lokalt energikonsortium, der kan levere fjernvarme og grøn strøm til virksomheder og borgere i området.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »