Nordsjællænderne føler sig mere trygge

0

NORDSJÆLLAND: I 2021 følte 88,5 procent af borgerne i Nordsjælland sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Det er markant flere end i 2019, hvor tallet var 84,4 procent. Samtidig er borgernes tillid til politiet vokset i politikredsens 13 kommuner.

I Egedal kommune er borgerne mest trygge – hele 92,1 procent har svaret ja til, at de grundlæggende set føler sig trygge.

Det kan man læse i Justitsministeriets seneste Tryghedsundersøgelse, som netop er udkommet.

Selv om borgerne i Nivåhøj og Islandshøj parken i Fredensborg Kommune vurderer den oplevede tryghed noget lavere end i de øvrige dele af politikredsen, så er udviklingen i boligområdet alligevel en succeshistorie.

Siden den seneste tryghedsundersøgelse fra 2019 er den oplevede tryghed i Nivåhøj-Islandshøjparken, vokset med 22,6 procentpoint.

Det skyldes det pres på de kriminelle grupper, der er blevet lagt. Samtidig har det været en bevidst taktik, at politiet skulle være synligt tilstede og således en naturlig del af bybilledet i området.

Her har det været muligt at anmelde kriminalitet og hændelser direkte til politifolkene i området, hvilket har været med til at fremme dialogogen mellem Nordsjællands Politi og beboerne.

– Borgerinddragelse har været et vigtigt værktøj i skabelsen af øget tryghed. Og samtidig er det lykkedes at få fjernet en del af den åbenlyse kriminalitet ved at sætte pres på de personer, som var en kilde til uro. Det er positivt, at den årelange politimæssige indsats nu begynder at give gode resultater, og har stor indflydelse på faldet i kriminaliteten og dermed på stigningen af den oplevede tryghed, fortæller Mogens Hendriksen, politidirektør i Nordsjællands Politi.

Stationer

Generelt er trygheden og tilliden til politiet høj i Nordsjællands Politkreds 13 kommuner, men en del borgere peger på, at de føler sig utrygge, når de færdes på stationer og ved stoppesteder.

Hertil siger Mogens Hendriksen.

– Vi er meget opmærksomme på de områder og steder, som vores borgere peger på som utrygge. Politiet har selv en række indsatser i forhold til stationerne, ligesom vi samarbejder med kommunerne om at skabe mere trygge forhold.

– Samtidig er vi også i løbende dialog med kommunerne om, hvordan man indretter lokalmiljøet, så det bliver både trygt og sikkert at færdes i, lyder det fra politidirektøren i Nordsjællands Politi.

Nordsjælland

Share.

About Author

Avatar photo