Nordsjællænderne føler sig mere trygge

Nordsjællænderne føler sig mere trygge

Trygheden fortsætter med at stige i Nordsjælland, fortæller Nordsjællands Politi.

NORDSJÆLLAND: I 2022 følte 89,3 procent af borgerne i Nordsjælland sig grundlæggende trygge i deres nabolag, og det er en lille stigning i forhold til 2021, hvor 88,5 følte sig trygge, og markant flere end i 2019, hvor andelen var 84,4 procent.

I Gribskov blev der etableret en nærpolitistation i begyndelsen af 2022, og trygheden har taget et flot spring opad. 92,6 procent af borgerne i kredsens nordligste kommune har tilkendegivet, at de grundlæggende føler sig trygge, hvor de bor.

Dermed ligger Gribskov højest blandt politikredsens 13 kommuner. Skarpt forfulgt af Frederikssund, Rudersdal og Gentofte.

Det kan man læse i Justitsministeriets seneste Tryghedsundersøgelse, som netop er udkommet.

– Vi oplevede en generelt faldende kriminalitet i Nordsjælland i sidste halvdel af 2022, fortæller Mogens Hendriksen, politidirektør i Nordsjællands Politi.

– Og selv om vi fortsat ser for mange indbrud, er antallet af anmeldelser om indbrud faldet markant. Vi ved, at særligt indbrud har betydning for, om borgerne føler sig trygge.

– Vi har oplevet, at borgerne i højere grad har mobiliseret sig i indsatsen mod indbrud, og det er meget positivt. Det medvirker til en større robusthed i de lokale områder og kvarterer.

Stationer

Generelt er trygheden høj i politikredsens 13 kommuner.

Men nogle borgere peger på, at de føler sig utrygge, når de færdes på stationer og ved stoppesteder.

Omvendt er det færre borgere i Nordsjællands politikreds, der føler sig utrygge i grønne områder m.v. i forhold til resten af Danmark, og der er tendens til det samme i forhold til utryghed på gaden og andre steder i borgerens nabolag.

– Nordsjælland er generelt et godt og trygt sted at bo. Men vi oplever også, at der er områder, der er mere udfordret end andre, og områder som i en kortere periode kræver ekstra opmærksomhed.

– Derfor sætter vi løbende ind med konkrete indsatser i de områder, som borgerne peger på som utrygge.

– Blandt andet på S-togs nettet har det været nødvendigt at være mere til stede i perioder, fordi vi oplevede grupper af unge, som skabte utryghed.

– Vi har et meget velfungerende samarbejde med politikredsens kommuner, både i forhold til konkrete og aktuelle udfordringer, men også i forhold til mere langsigtede indsatser, som kan medvirke til at øge trygheden i Nordsjælland, lyder det fra politidirektør Mogens Hendriksen.

I tryghedsundersøgelsen er der også spurgt til, om borgerne har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Samlet set har 83,7 procent af borgerne i Nordsjællands Politikreds svaret, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det.

Andre artikler fra denne uge