Ni ud af ti netbutikker bryder lov om faremærkning

0

Miljøstyrelsen har screenet produktsider i 304 danske netbutikker. Kun 22 af dem opfylder EU- lovkrav, der skal sikre forbrugerne oplysning om farer ved kemiske produkter, når de handler på nettet.

FORBRUG: Når forbrugerne køber produkter som håndsprit, saltsyre eller opvasketabs på nettet, skal de være mere end almindeligt heldige for samtidig at få korrekt information om faren ved produkterne.

Det viser en screening, som Miljøstyrelsen har lavet af produktsider i 304 danske netbutikker.

Netbutikkerne i screeningen sælger mindst ét af de tre produkter. Kun 22 af de screenede netbutikker – svarende til syv procent – efterlever CLP-forordningens artikel 48 som har været gældende i hele EU siden 2008.

Med andre ord tyder det på, at hele 93 procent af netbutikkerne i screeningen bryder lovens krav til korrekt faremærkning.

Ikke nok at linke til sikkerhedsdatablad

I det fysiske supermarked, hobbybutik eller byggemarked kan forbrugeren selv tage produktet i hånden og tjekke fareoplysningerne på etiketten.

Det kan de ikke, når de handler på nettet. Derfor skal netbutikkerne som minimum angive de faresætninger, som står i produktets sikkerhedsdatablad eller på etiketten, så forbrugeren har en chance for at finde oplysningerne.

I nogle tilfælde nøjes netbutikkerne med at linke til produktets sikkerhedsblad. Men den går altså ikke, når man sælger direkte til private forbrugere.

Screeningen viser, at problemet findes i såvel store kædebutikker som helt små hobby- og gavebutikker.

Hjælp på vej til netbutikkerne

Derfor har Miljøstyrelsen som led i kampagnen fået udviklet et online-værktøj til faremærkning, som skal gøre det nemt for netbutikkerne at få de korrekte fareoplysninger ind på produktsiderne.

Ved at bruge værktøjet vil netbutikkerne følge Miljøstyrelsens anbefaling om både at angive signalord, faresætninger og faresymboler ved en kemisk blanding på nettet.

Forbrug

Share.

About Author

Avatar photo