Nej til bump på Hammer Bakke

Nej til bump på Hammer Bakke
Foto: Steen Westh

HAMMER BAKKE: Vej og Trafik har udarbejdet et projekt til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Hammer Bakke. Da også Fjordstien krydser i dette vejforløb, har der været fokus på at nedsætte hastigheden på strækningen.

Plan og Teknik har på det seneste møde debatteret de to projektforslag, de blev præsenteret for – og har forkastet det forslag, der indeholdt vejbump.

Da trafikken på Hammer Bakke kommer i bølger og i høj grad er påvirket af færgetræk fra Orø, har administrationen vurderet, at en 2 minus 1 vej vil være egnet til at håndtere den trafikale belastning samtidig med, at det tilgodeser de bløde trafikanter.

Flere steder på strækningen er oversigtsforholdene så dårlige, at det ikke er muligt at etablere 2 minus 1 vej og her lød forslaget at skilte strækningen ned til henholdsvis 40 og 50 km/t suppleret med bump.

En anden løsning – der ikke kræver bump – er, at hastigheden kun skiltes ned til 50 km/t der, hvor der ikke er 2 minus 1 vej.

Administrationen havde anbefalet løsningsmodellen med etablering af bump.

Udvalget for Plan og Teknik valgte i stedet løsningen uden bump og med hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af 50 km/t, hvor der ikke er 2 minus 1 vej.

Andre artikler fra denne uge