Nej til brochure

Nej til brochure

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På det seneste møde i Fritids- og Kulturudvalget fik politikerne forelagt et forslag fra administrationen om udarbejdelse af en brochure om fritid og kultur i Frederikssund Kommune. 

Tanken var, at brochuren skulle have et format på 16 sider, hvori man præsenterede forskellige temaer inden for udvalgets område.

Brochuren skulle trykkes i oplag på 2500 stk. Uden nogen økonomisk udgift for Frederikssund Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af brochuren, idet samarbejdspartneren JS/Danmark ville indgå aftale om markedsføring i brochuren med erhvervsdrivende.

Administrationen anbefalede, at temaerne i brochuren blev: Kulturstier, anlægsprojekter – Ny svømmehal og havnebad, talentudvikling samt åben hal for borgerne – herunder familier. 

Brochuren skulle give nuværende og kommende borgere et indblik i tiltag og projekter på fritids- og kulturområdet med et fokus på tiltag rettet mod børn og unge.

Det eneste, udvalget skulle tage stilling til, var, hvilke temaer brochuren skal indeholde. 

I stedet besluttede et enigt udvalg at afvise brochuren.

Andre artikler fra denne uge