Nedbringelse af infektioner

Nedbringelse af infektioner

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Tidligere oplevede cirka en ud af 10 ældre i plejebolig at få ordineret antibiotika mod en urinvejsinfektion. 

I dag er det kun en ud af 20. Det skyldes et forskningsprojekt, der er foregået i et samarbejde mellem Frederikssund og Gentofte Kommuner samt Herlev og Gentofte Hospitaler.

Projektet har bestået i et blot to timer langt hygiejnekursus for medarbejderne på alle omsorgscentrene i Frederikssund Kommune samt på to omsorgscentre i Gentofte Kommune. Kurset har haft til formål at opbygge viden hos medarbejderne og sætte fokus på alternativer til brug af antibiotika.

– Det har været nemt at ringe til lægen og bede om antibiotika til en borger. Men forløbet her har gjort medarbejderne mere bevidste om alternativerne. Derfor er der nu en langt større faglig refleksion over, om borgerens symptomer kan skyldes andre ting, før man vælger antibiotika, fortæller Cæcilie Maigaard Schmidt, der er centersygeplejerske på Omsorgscenter Nordhøj i Skibby.

På kurset er der blevet sat fokus på nedbringelse af brugen af antibiotika ved at arbejde mere forebyggende. Det sker nu blandt andet ved at hjælpe borgerne med bedre personlig hygiejne og ved at styrke den faglige vurdering af blandt andet borgerens væskeindtag og generelle tilstand.

Bedre hygiejne
Sideløbende med projektet er der i Frederikssund Kommune arbejdet meget med at højne den generelle hygiejnestandard. 

Alle medarbejdere har fået adgang til håndsprit, engangshandsker og forklæder, ligesom der er adgang til brug af vådservietter og engangshåndklæder til nedre toilette, fortæller Anita Schlippe Rasmussen, der er specialuddannet hygiejnesygeplejerske og ansat til at systematisere og kvalitetssikre kommunens infektionshygiejniske arbejde. 

– I dag lever vi stort set 100 procent op til de retningslinjer for håndhygiejne, som Statens Serum Institut har udstukket. 

I alt har over 400 medarbejdere i Frederikssund Kommune været på kursus i 2017 og 2018. Resultatet af kurset og den generelle indsats på hygiejneområdet er en markant nedgang i antallet af antibiotikaordinationer i forbindelse med urinvejsinfektioner. 

Tidligere var der 9,65 ordinationer af antibiotika pr. 100 beboere på omsorgscentrene i Frederikssund Kommune. Efter forløbet er dette tal faldet til 5,05.

Andre artikler fra denne uge