Nationalparken søger lokale rådskandidater

Nationalparken søger lokale rådskandidater

HORNSHERRED: Det er tid til at nedsætte et nyt nationalparkråd for Nationalpark Skjoldungernes Land. Rådet skal bestå af 15-20 medlemmer og har til opgave at rådgive nationalparkens bestyrelse og sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparkens projekter.

– Vi vil gerne have et så bredt sammensat nationalparkråd som muligt. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger, organisationer og lokale til at indstille kandidater til rådet, fortæller Lars Vedsmand, bestyrelsesformand for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det tidligere nationalparkråd aftrådte i maj, og nationalparkbestyrelsen vil på baggrund af de indkomne forslag sammensætte et nyt råd for de kommende fire år.

Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet kan også af egen drift fremsætte synspunkter og forslag overfor bestyrelsen. 

Nationalparkrådet holder to møder årligt. Herudover kan de enkelte rådsmedlemmer blive inviteret til at deltage i møder om projekter inden for deres interesseområde.

Bred interessedækning
Rådet vil blive sammensat med minimum tre pladser til hvert af nationalparkens indsatsområder: 1) Natur og landskab, 2) Kultur og kulturhistorie, 3) Friluftsliv, 4) Formidling, undervisning og forskning 5) Lokalsamfund, erhverv og turisme. 

Herudover kan bestyrelsen vælge at udpege yderligere et antal medlemmer for at sikre bredere kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning. 

Indstillinger skal sendes til senest tirsdag den 10. september klokken 12. 

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »