Når en borger kommer i klemme

Når en borger kommer i klemme

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF

Nogle gange sker det desværre, at en borger kommer i klemme. Når systemet kommer før borgeren. Det er ikke ok. Det skal paragraf 17 stk 4 udvalget om “det gode borgerforløb” forhåbentlig forholde sig til!

Via en historie fra den virkelige verden kan fortælles, at en borger tilbage i 1999 fik dispensation fra gældende affaldsordning pga helbredsmæssige årsager. En medborger, der i hverdagen ikke kunne gå ud med affaldet til skraldestativ, der stod de obligatoriske fem meter fra skel mod vej.

Derfor blev der efter dialog med både Arbejdstilsynet og skraldemændene bevilget dispensation fra placeringsreglerne med følgende ordlyd:

• Stativet skal placeres ved gavlen af huset ud mod ……-vej

• Dispensation er personlig rettet til Dem, og bortfalder når de ikke mere bebor ejendommen.

Så skulle man mene, at alt var i den skønneste orden! Men det er det så bare ikke alligevel.

For nu er der kommet nyt affaldsregulativ jfr den nye skraldeordning.

Og det tilsidesætter åbenbart fuldstændig den tidligere dispensation med følgende ordlyd:

“Dispensationen er givet i den gamle Frederikssund Kommune, altså før kommunesammenlægningen. Kommunen betragter derfor dispensationen som ophørt fra og med harmoniseringen af affaldsordningerne i forlængelse af kommunesammenlægningen.

Af kommunens gældende regulativ for husholdningsaffald §10.6 fremgår det at:

”Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller eller placering af opsamlingsmateriellet, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Teknik, Erhverv og IT på nærmere betingelser.”

Der er således mulighed for at dispensere, men kun hvor eksisterende bebyggelser ikke er indrettet på en måde som muliggør tømning efter regulativets forskrifter.

”Der er ikke hjemmel i miljølovgivningen, – ej heller i kommunens regulativ – til at dispensere på baggrund af borgeres fysiske tilstand…..”

Kan det virkelig have sin rigtighed? At det kun er byggeriet og ikke borgeren der er afgørende for en evt dispensation?

I Dansk Folkeparti sætter vi “danskerne først”.

Dvs danskerne før stive regler og regulativer. Dermed ikke sagt, at love og regler ikke skal overholdes. Men der må være en rimelighed i love og regler, således at der kan dispenseres, når der er et behov.

Her er systemet åbenbart vigtigere end borgeren, der absolut ikke helbredsmæssigt har fået det bedre siden 1999.

Jeg har sendt henvendelse til formanden for plan og teknikudvalget, hvor affaldsordningen hører til. I håb om at udvalget vil drøfte rigtigheden i, at affaldsregulativet skal være så stift, at der ikke kan dispenseres i grelle tilfælde som dette, men at der gives afslag på en allerede given dispensation, der skulle gælde “til borgeren ikke mere bebor matriklen”.

Andre artikler fra denne uge