Motionsklubformand udgiver håndbog om Folkeoplysningsloven

0

JÆGERSPRIS: Formanden for Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris, Ole Munch, er sprunget ud som forfatter med opslagsværket, ”Håndbog i Folkeoplysningsloven”.

Bogen henvender sig til foreningsbestyrelser og aftenskoler, til kommunernes administration og ikke mindst til lokalpolitikerne, der via folkeoplysningsudvalget træffer afgørende beslutninger på fritidsområdet.

Ole Munch arbejder for Kommunernes Landsforening i København med opbygning af kurser og undervisning i folkeoplysningsloven.

De seneste år har han haft over 800 chefer og medarbejdere på skolebænken for at lære om loven, der fastlægger rammerne for kommunernes idræts- og fritidsliv.

Der er ikke tidligere udgivet en let tilgængelig fremstilling af loven, men nu har Ole Munch systematiseret sin viden fra undervisningsforløb og fra coaching af en række kommuner i en håndbog, som i alfabetisk orden og på et letforståeligt dansk gennemgår folkeoplysningslovens bestemmelser.

Modeord som eksempelvis agenda, kontekst og synergi er oversat til dagsorden, sammenhæng og samspil.

Det er håndbogens formål at give foreningerne og de kommunale forvaltninger en gensidig forståelse af hinandens vilkår, når kommunale lokaler og tilskud skal fordeles.

– Tidligere vejledninger på folkeoplysningsområdet har alene fokuseret på specifikke målgrupper, eksempelvis de kommunale forvaltninger. Håndbogen åbner dørene ind til lovens bestemmelser for alle brugere, fortæller han.

Ole Munch har udover sin formidling af folkeoplysningslovens regler i KL-regi, i mange år har været ansat i Frederikssund Kommunes fritidsforvaltning som specialkonsulent på idræts- og fritidsområdet, ligesom han har tillidshverv i det lokale idrætsliv.

Halvdelen af landets kommuner har allerede kort efter udgivelsen købt håndbogen

Jægerspris

Share.

About Author

Avatar photo