Møde om stisystemer

Møde om stisystemer
Skuldelev Ås. Foto: Steen Westh

HORNSHERRED: En gang om året er Grønt Forum til møde med for Klima, natur og energi – typisk i forbindelse med et udvalgsmøde.

Denne gang har Grønt Forum ønsket at tale om stisystemer for gående på toppen af Skuldelev ås, et sammenhængende stisystem i kommunen og vedigeholdelse og stier.

Administrationen har i 2022 fået vurderet tilgængeligheden for vandring på toppen af Skuldelev Ås jf. Fredningsbestemmelserne. Det er særligt den nordøstlige del af Skuldelev Ås, der ikke er tilgængelig på grund af tilgroning af stien.

Rekreative stier

Der er tre forskellige niveauer af stier: Trampestier, grusstier og stier med fast belægning som asfalt eller fliser.

Kommunen vedligeholder de stier, der ligger på kommunens ejendom. Kommunen vedligeholder også enkelte stier på privat ejendom, hvis der ligger en aftale om, at kommunen skal vedligeholde, eller at kommunen er forpligtet til at vedligeholde for eksempel via en fredning.

Politisk er der besluttet to puljer til rekreative stier: Puljen til rekreative stier (2023 med 2,4 millioner kroner) og Puljen til stier og skilte i åbent land (i 2023 med 589.000 kroner. Disse midler er allerede prioriteret til stien mellem broerne og trampestien langs Græse Å.

Sti på Skuldelev Ås

På Skuldelev Ås er der en fredning, som siger, at alle har lov til at gå langs med diget, der ligger på toppen af åsen.

Men fredningen pålægger ikke grundejer (eller nogen anden) at anlægge eller vedligeholde en sti.

På en del af åsen er der en trampesti, men der mangler en trampesti på strækningen nord for Stormgårdsvej. På strækningen nord for Stormgårdsvej er åsen vokset til i krat, og det er ikke muligt at gå langs med diget.

Administrationen har været i dialog med nogle af grundejerne på strækningen, og det har ikke været muligt at opnå en aftale om at etablere en sti.

Administrationen vurderer, at den eneste mulighed for at anlægge en sti på denne strækning er via ekspropriation, eller ved at der laves en ny fredning, som pålægger grundejer eller kommunen at lave og vedligeholde en sti.

Uanset om man vælger ny fredning eller ekspropriation vil det komme til at koste kommunen penge til køb eller erstatning til grundejerne.

På den del af Skuldelev Ås, hvor der er en trampesti, så ligger den hovedsageligt på privat areal. Det vil sige, at kommunen kun kan lave vedligehold af stien, hvis der kan laves en aftale med grundejerne, og at der er penge på budgettet til det.

Fjordstien

Tidligere medarbejdere i amtet, som har været med til at anlægge Fjordstien, fortæller, at de har indtegnet stien på kortet de steder, hvor der i forvejen har været en sti.

Det er sket uden aftale med grundejerne.

Der er ingen aftaler med grundejerne om anlæg eller vedligehold af Fjordstien.

Eneste undtagelse er en strækning ved Vellerup, som er lavet via en ekspropriation.

Udvalget besluttede på mødet, at man ønsker en sag om Skuldelev Ås på dagsordenen og en sag om, hvordan der kan arbejdes med et koncept for frivillighed.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »