Modelflyvningens Dag

Modelflyvningens Dag

JÆGERSPRIS: Radioflyveklubben, Frederikssund holder Modelflyvningens Dag på pladsen på Hasselhøjvej i Jægerspris søndag den 14. maj.’

Medlemmerne flyver primært med traditionelle modelfly som motorfly, svævefly og helikoptere.

På pladsen i Jægerspris laver de løbende lidt opvisning med forskellige modelfly, og man kan selv prøve at flyve et modelfly eller en modelhelikopter.

– Desuden har vi – fra Modelflyvning Danmark – fået 25 små fritflyvningsmodeller til udlevering. De skal dog først bygges, fortæller Ole Hilmer Petersen.

Klubben har instruktører, der hjælper med at prøve at flyve.

– Instruktøren står med lærersenderen, og eleven står med elevsenderen. Instruktøren tager over, når det er nødvendigt, forklarer Ole Hilmer Petersen.

Over hele andet

Fordelt over hele Danmark findes der mere end 100 modelflyveklubber, hvor der flyves med radiostyrede modelfly af mange slags, for eksempel motorfly, svævefly, helikoptere og droner.

Søndag d. 14. maj holdes der Modelflyvningens Dag over hele landet, hvor man kan se, hvad modelflyvning er.

– På modelflyvningdanmark.dk kan man se, hvor der er arrangementer. Modelflyvning Danmark er vores landsorganisation.

Andre artikler fra denne uge