Mobilitetsplan i høring

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral senest i 2045. Derfor fokuserer mobilitetsplanen på sammenhængende grønne transportsystemer og en mere bæredygtig indretning af vores byer.

Handlemønstre skal ændres, og der skal fokuseres på en grøn omstilling af vores transportvaner.

28 procent af de samlede danske udledninger i 2019 stammer fra transport, og mængden af trafik forventes at stige i de kommende år.

I Frederikssund Kommune er det især personbilerne, der fylder i klimaregnskabet, hvor de i 2019 udgjorde cirka 60 procent af CO2-udledningen fra transportsektoren.

Mobilitetsplan 2023-2026 sætter rammerne for de kommende års indsatser for at reducere transportsektorens klimapåvirkning i Frederikssund Kommune.

Herudover skal planen bidrage til at udvikle den bæredygtige mobilitet i kommunen til gavn for borgere, foreninger og det lokale erhvervsliv.

På kommunens hjemmeside finder man link til selve planen og tilhørende bilag. Det er også her, man kan afgive et høringssvar

Kom og hør

Der vil i løbet af høringsprocessen blive holdt et borgermøde, hvor planen vil blive præsenteret, og hvor man kan stille spørgsmål til planen.

Det foregår på Elværket i Frederikssund den 29. november klokken 19 til 21.

Man kan tilmelde sig borgermødet på www.frederikssund.dk/borgermøder.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo